Avoin kirje HS:n toimitukselle (23.6.)

Avoin kirje Helsingin Sanomien Toimitukselle

Arvoisa Toimitus
Helsingin sanomat

(Toivon, että voitte julkaista ao. kirjoituksen nimelläni mielipidesivullanne.)

Seurattuani useaan eri kertaan selostamaanne Lokapojat-juttua, viimeksi lehdessänne 21.6.2012, katson aiheelliseksi huomauttaa:
Lokapoikien toiminnan taloudelliset menetykset ja haitalliset ympäristövaikutukset ovat hyvin pienet siihen nähden, mitä on tapahtunut valtionyhtiö Itellan mainosjakelussa vuosien ajan kenenkään siihen puuttumatta.
Lokapoikien vahingollinen toiminta rajoittui valtakunnallisesti hyvin pienelle alueelle, Helsingin seudulle.

Itella OYJ on sensijaan jatkuvasti ilmoittanut koko maan mainosjakelun tilaajille todelliseen jakelutarpeeseen nähden ylisuuria talousmäärätietoja.
Julkisuudessakin on usein ollut esillä Itellan jakelupaikoilta voitavan kerätä jopa kymmeniä tonneja jakamattomia mainoksia.
Mainokset on vastaanotettu talouksiin jaettavaksi, mutta ne menevätkin jakajien toimesta suoraan jätepaperinkeräykseen?
Jakamattomien mainosten suuret määrät ovat hämmästyttäneet useita jakelun maksajia.
Yritykset eivät halunneet lähteä oikeustaisteluun suuryritystä vastaan, jolla on Suomessa määräävä markkina-asema ns. ykkösosoitteettomien mainosten ja -lehtien määräpäiväjakelussa.

Savenmaan lähetti kuitenkin omalta osaltaan vuonna 2006 vahingonkorvausvaatimuksen silloiselle Suomen Postille (nyt. Itella OYJ).
Itellan kiistettyä vahingot, jätti Savenmaa Ky vuonna 2007 vahingonkorvauskanteen Helsingin käräjäoikeuteen Itellaa vastaan.
Oikeuskäsittely on hovioikeusvaiheessa.
Vuosi sitten toukokuussa Helsingin Käräjäoikeus käsitteli viikon ajan tätä juttua.

Yhtään tiedoitusvälineen edustajaa ei edes käynyt istuntosalissa?

Asian laatu ja merkitys on kuitenkin huomattava: valtion omistama yhtiö laskuttaa yrityksiltä jakelupalkkiot niistäkin mainoksista, jotka palvelun maksajan tietämättä heitetään suoraan jätepaperinkeräykseen.

Itella OYJ:n ja PAU:n kesken on sovittu, että postinjakajille maksetaan jopa yksi sentti jaetusta mainoksesta.

Voidaan lisäksi kysyä, miten Itellan menettelyyn ovat suhtautuneet kirjapainoja omistavat lehtiyhtiöt?
On tiedossa, että ainoastaan pääkaupunkiseudun alueella Itella oli vähentänyt talousmääriään mainoskieltoluukkujen perusteella.
Ilmeisesti mainoskieltojen vähentäminen laskutetuista kappalemääristä on ollut suurten lehtitalojen, tai mahdollisesti yksistään Sanoma Oy:n vaatimus Itellalle?
Mainoskieltoja on kuitenkin myös laajalla maaseudulla ja niiden pienissä kaupungeissa.
Mainoksia heitettiinkin siellä jatkuvasti suuret määrät Itellan roskiin, mutta tarkasti muistettiin periä niistäkin jakelumaksut yhden kappaleen tarkkuudella.

Muualla Suomessa, pääkaupunkiseudun ulkopuolella, painatuksia sekä jakeluita lehtitaloilta tilaavat pienet yritykset, joilla ei ole resursseja selvittää Itellan oikeita jakelumääriä, eikä toteutumisia, koska palvelun tarjoajat eivät pitäneet sitä aiheellisena.

Lehtiyhtiöillekin oli tärkeää saada painaa paljon mainoksia, koska siitähän niillekin syntyy taloudellista tulosta.
Lehtimoguli Eero Lehti istuukin myös Itellan Hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Meneillään olevassa, Savenmaan kuudetta vuotta jatkuneessa oikeudenkäynnissä on jo riidatonta muunmuassa:
Itella on myöntänyt, että sivukylät ovat jääneet ainakin osittain jakamatta, tai mieluummin Itellan oman todistajan kertomana, että vain jotkut ovat jakaneet sivukylät.

Kiistetty ei ole myöskään sitä, etteikö jakamattomista mainoksista olisi otettu maksua. Tämä on riidatonta.
Jää maksujen määrä riidattomaksi tai ei, se voidaan kuiteista selvittää.

Niinpä Savenmaa vaatii, että Itellan tulee selvittää ja ilmoittaa:
a. paljonko se myöntää laskuttaneensa ja ottaneensa vastaan maksusuorituksia sellaisesta työstä, mitä se ei
ole tehnyt,
b. kohdittain mainoksista, jotka on jaettu myöhässä (vaikka on laskutettu määräpäiväjakelu),
c. joita ei myöhästyneinä tai liikaa tulleina jaettu lainkaan,
d. sekä jätetty myönnetyiltä osin sivukyliin kokonaan jakamatta.

Näin saadaan selville määrä, joka on maksettu Itellalle, vaikka Itella ei ole tehnyt työsuoritusta eli jakelua.
Savenmaan toriautomainosten Itellalle maksamien jakelupalkkioiden määrä kymmenen vuoden ajalta on 6,7 miljoonaa euroa.

Oikeudenkäynnin aikana on selvinnyt, että Savenmaa on maksanut Itellalle jopa miljoonia euroja työstä, jota ei ole tehty.
Savenmaa toteaa, että sillä ei ole käytännön tasolla ollut mitään mahdollisuutta välttää vahinkoja, koska sille ei oltu Itellasta kerrottu laiminlyödyistä töistä.

Oikeudenkäynti Savenmaan ja Itellan välillä on kesken, eikä sen lopputulosta voi ennustaa.

Voi sen sijaan todeta Helsingin Sanomat lehden selvittäneen pienen Lokapojat Oy:n virheitä tehokkaasti.
Lehti sitä vastoin jättää suuryhtiön, Itella OyJ:n toiminnassa havaittavat, myöskin meneillään olevassa oikeudenkäynnissä esille tulleet, osin samantapaiset piirteet tiedoittamatta?

Nivalassa, Juhannuksena 2012

Hannu Pihlajamaa
entinen toriautokauppias
Savenmaa Ky

Jk
Toimitus

Olen valmis luovuttamaan aineistoa, joilla voin todistaa teille väitteeni, mikäli katsotte sen olevan aiheellista.
Jätepaperikeräys, jonka olen yhdessä työntekijöitteni kanssa tehnyt, on aineiston osalta tallessa.