”Sovinto ei tule kysymykseen Savenmaan käynnistämän julkisuuskampanjan takia!”

Harjurilla oli viime viikolla puhelias asiakas.
Kauppa-asioiden lisäksi juteltiin, kuka hän on ja mistä kotoisin? Oli ollut 30 vuotta Helsingissä vanginvartijana. Sanoi tuntevansa paljon liikemiehiä. Vankilaan joutuneita liikemiehiä oli tullut tutuiksi, monilla heistä pitkiä tuomioita.
Yrittäjälle vankilan häkin ovi sulkeutuu äkkiä, jos liiketoimet eivät mene yks yhteen yhteiskunnan ja esivallan säätämiin lakeihin ja asetuksiin.
Liikemies/yrittäjä ei kauan saa olla vapaalla jalalla, jos tietoisesti ja jatkuvasti laskuttaa asiakkailtaan salaa töistä, mitä ei tehdä?
Harjuripoika on kysellyt Itellan ja PAU:nkin vastuiden perään. kärsitttyään miljoonien vahingot. joutuessaan maksamaan suuryhtiölle ja välillisesti sen kymmentuhatpäiselle työntekijäjoukolle tekemättömästä työstä.
Viime viikolla meni Avoin kirje myös Itellan jakelutoimipaikkoihin.
Edellisellä viikolla sama kirje oli mennyt PAU:n johtajille, pyynnöllä, että toimittavat jäsentensä tiedoksi. Kirjeen on voinut lukea monta kymmentä tuhatta ihmistä viime päivien aikana postien jakelutoimipaikoilla ja suoraan Blogista? Kirjeeseen ei ole pakko vastata,varsinkaan jos ei ole mieluista vastata. Tällä hetkellä vallitsee pahanenteinen hiljaisuus. Kysyminenkään ei kuitenkaan ole tuomittavaa. Kysyjiä ei vielä ole tuomita vankilaan? Oikeudenkäynti on vapaassa maassa julkista.
Savenmaa vastaan Itella jutun ensimmäisessä istunnossa oikeuden puheenjohtaja Sjöstedt ilmoitti tekevänsä päätöksen, josta hän tietää jommankumman osapuolen valittavan?
Eipä osannut Harjuripoika vielä aavistaa,että tämä tuomari hyväksyy kaikki, mitä vastapuoli, Itella pyytää, eikä kantajan, Savenmaan väitteille anneta mitään painoa.
Tuomari kysyi kuitenkin, haluavatko osapuolet sopia riitansa? Itellan asianajaja Jyrki Siivola välitti päämiehensä Itellan terveiset oikeuteen: ”Sovinto ei tule kysymykseen Savenmaan käynnistämän julkisuuskampanjan takia!” ”Julkisuuskampanja” on tätä nykyä ainoastaan Harjurin Blogin varassa. ”Avoimuutta” arvonaan pitävä Itella ei ollut halunnut neuvotella Savenmaan kanssa missään vaiheessa. Media kyllä kirjoittaa ahkerasti, jos vaikka pieni, yksityinen yritys ei sen mielestä toimi oikein. Oikeudenkäyntiä pienyritystä vastaan usein selostetaan ahkerasti. Näin tehtiin Hesarin toimesta mm. Lokapojat-käräjäjutun vaiheita tarkasti seuraten.
Suuryhtiön, Itellan kymmentuhantisen henkilökunnan ja sen johdon toimista mainosjakelussa kirjoitetaan paljon varovaisemmin, vaikka juttu on ollut jo yli viisi vuotta oikeuslaitoksen käsittelyssä? Savenmaan riitakumppanina oikeudessa on ollut Itellan lisäksi myös Suomen Lehtiyhtymä, jonka omistaja Eero Lehti on ollut riidan aikana Itellan hallintoneuvoston puheenjohtajana. Kahteen kolmeen kertaan oikeudenkäynnin aikana on Itellan lakimiehet kirjoittaneet Harjuripojan asianajajille suoraan ja kehoittaneet edesvastuun uhalla lopettamaan perättömyyksien levittämisen.
Vuonna 2006, sen tammikuun 25. päivä,soitti Harjuripojalle Ylivieskan Postilta Pekka Korhonen ja ilmoitti jakajien jättävän sivukylien Saventoriautomainokset jakamatta. Ei oltu jaettu muka siksi, että mainospakettien kimppulappuihin oli jätetty yli kuuden vuoden ajan merkitsemättä sivukylien postinumerot. Pääpostin numero siinä aina oli.

Jakelun ennakkoilmoituksen mukaisesti painettiin ja lähetettiin jakelutoimipaikoille, so. jakelun lähtötoimipaikoille taajaman lisäksi riittävä määrä myös sivukyliä varten ilmoitettu ja lähetetty mainosmäärä. Näin oli Ari Hilli ohjeistanut Savenmaata tekemään jo vuonna 2000. Joka kimppulapussa oli aina Savenmaan puhelinnumero ja osoite: ”Epäselvyyksissä soita!”
Pekka Korhosen ilmiannettua oman työnantajansa postinjakajien menettelyt aloitettiin välittömästi selvittämään, mistä on kysymys. Jakelutoimipaikoilta saatiin tämänkin sisältöinen vastaus: ”Emme ole koskaan mainoksianne jakaneet muuta, kuin tälle taajama-alueelle, minkä postinumero on tuo jakelutoimipaikan numero!”
Harjuripoika sai nopeasti kokoon ”Kiila”-työryhmän, jonka toimesta alettiin selvittämään tämän mainostuhonnan laajuutta.
Varmuuden vuoksi vielä alettiin keräämään todisteaineistoa postien takapihoilta. Ensimmäinen kuorma noudettiin poliisin virka-autolla Nivalan Postin jätepaperilaatikoista vappuna v. 2007. Poliisipäällikkö ei silti ryhtynyt tutkituttamaan juttua.
Keräysmateriaalikin kuitenkin todistaa Itellan ottavan vastaan suuret määrät mainospostia, jotka postinjakajat kaatavat suoraan jäteastioihin, mutta yritykset ovat silti Itellan punnituksella tarkistamisen jälkeen maksaneet niistä täyden jakelumaksun Itellalle. Mitään ”ylimääräisiä” ei ole, vaan kaikki pitää maksaa, vaikka miten paljon menee roskiin?
Missään muussa Euroopan maassa ei tiettävästi yksikään yritys ole maantiekuljetussopimuslakia soveltaen, saanut oikeutta laskuttaa tekemättömästä työstä?
Kun Itellalle maksetun Saventoriautomainostuhonnan laajuus selvisi, oli Savenmaa Ky siinä vaiheessa umpiveloissaan niin syvällä, että Harjuripoika pelkäsi konkurssin olevan kohta edessä. Rahat, mitkä Itellan roskiin menivät, olivat Savenmaa Ky:n velkojien rahoja. Niitä, tavarantoimittajien rahoja me tässä haetaan nyt käräjöimällä takaisin.

Juttu on ollut Helsingin Hovioikeudessa kohta vuoden ja kolme kuukautta. Jos ei oikeus niitä rahojamme määrää Itellan palautettavaksi, olen ainakin yrittäjänä sitä yrittänyt. Toivottavasti en itse joudu linnaan, kun olen tähän perimisyritykseen ryhtynyt. ”Perintä” on kestänyt jo yli kuusi vuotta.

Harjuripoika

Itellan jakajille voi lähettää sähköpostia ja kysyä, paljonko lehtiä pitää olla?

Itellan mainosjakelua käyttävät yritykset ovat, Savenmaan lisäksi, saaneet todeta maksettua mainospostia päätyvän jo jakelutoimipaikoilla suoraan Postin roskiin.
Itella tilaa joko todellista jakelun tarvetta suuremmat määrät mainoslehtiä tai sitten jostain muusta syystä mainoksia tulee liikaa, eikä niitä jaeta talouksiin, vaan heitetään roskiin?
Asiaa ovat ”ihmetelleet suuresti” useissa lehtihaastatteluissaan Itellan johtajat itsekin.
Lehtihaastattelut ovat luettavissa Savenmaan nettisivuilla, siirry tästä lukemaan.

Muutamat Itellan asiakasyritykset ovat saaneet lähettämiensä mainosten ja lehtien todellisista jakelumääristä paremmat tiedot kysymällä niitä suoraan lehtien jakajilta.
Jakajilta on saatu suoraan tietoja lehtien riittävyydestä, mitä jakoon todellisuudessa tarvitaan.
Säästöt ovat olleet huomattavia.

Yritysten mainoskustannuksia saadaan pienennettyä, kun jakoon ei mene liikaa lehtiä.
Eroavuudet kappalemäärissä voivat olla merkittäviä Itellan ”virallisen” aTargetin ja jakajien ilmoittamien määrien välillä.
Turhien painotuotteitten ajattaminen pitkien matkojen taa on myös ympäristöllemme vahingollista!
Savenmaan suorittamien jätepaperikeräysten tuloksia on nettisivuillamme.

Itellan johto ei tällaista kyselyä katso suopein silmin, vaikka julistaakin avoimuuden yhdeksi yrityksensä arvoksi!

Savenmaalle jopa ilmoitettiin, että jakelutoimipaikoissa ei ole sähköposteja!

Sähköpostit jakajille asti ovat kuitenkin menneet perille:
(postinumero).jakelu@posti.fi

Esimerkiksi Nivalan jakajille sähköpostiosoite on 85500.jakelu@posti.fi

Nivalassa 14.12.2012
Harjuripoika

Avoin kirje Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n jäsenille ja johtajille

”PAU:n jäsenet mitalisateessa
Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt myöntää kunniamerkin 4022:lle ansioituneelle Suomen kansalaiselle. Itsenäisyyspäivänä myönnettävien kunniamerkkien saajissa on myös paljon PAU:n jäseniä. Onnittelemme!” (Lainaus PAU:n tiedotteista)

Merkit ja huomionosoitukset ovat ansaittuja.
Harjuripojankin olisi helpompi onnitella merkkien saajia, ellei Savenmaan ja Itellan yhteistyössä olisi tullut ilmi sitä, mitä on….

Kyllä vähemmänkin ansioituneilta, ilman merkkiäkin jääneiltä PAU:n jäseniltä voidaan jo pelkästään yleisen oikeustajun ja elämänkokemuksen perusteella edellyttää muuta, kuin mitä ovat työssään mainosjakelussa osoittaneet:
Kuten Itellan todistaja Timo Vauhkonen selvitti Helsingin käräjäoikeudessa: ”Ei kukaan, joka on ollut Suomessa ykkösosoitteettomien mainosjakeluiden kanssa tekemisissä, ole voinut olla tietämätön Saventoriautomainoksista.”

Useat todistajat selvittivät laajasti, että etenkin sivukylät on jätetty jakamatta!

Itella, jonka palveluksessa olevat työntekijät ovat myös Postipalvelu-Unionin jäseniä, on vaatinut Helsingin käräjäoikeutta soveltamaan TKSL:n (tiekuljetussopimuslaki) määräyksiä Saventoriautomainosten jakeluun.
Laki määrittelee moottoriajoneuvolla tapahtuvia tavarankuljetuksia maantiellä, jne…
Kuljetuksessa tarvitaan työntekijöitä: rahdinkujettajia, automiehiä, mainosjakelussa postinjakajia…

Työntekijällä on lain perusteella ankara velvollisuus tehdä varaumat rahtikirjoihin, ellei kuljetuksia saadakaan syystä taikka toisesta vietyä perille.

Hävittäessänne vuosikausien ajan työnantajanne Itellan asiakkaan, Savenmaan toriautomainoksia, on teidän, PAU:n jäsenten täytynyt ymmärtää, että toimintanne seurauksena Savenmaalle aiheutuu miljoonien eurojen vahingot!
Savenmaan tappiot eivät aiheutuneet ainoastaan turhien jakelu- ja painatuskustannusten takia, vaan myös myyntikatteen menetyksinä niistä mainoksista, mitkä toimestanne salaa heitettiin roskiin!
PAU on ansiokkaasti ajanut jäsentensä palkkaetuja maksattamalla jakajille jopa sentin lisäpalkkioita jaetuista mainoksista!

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n jäsenet!

Otitteko teille luvatun lisäpalkkion niistäkin mainoksista, mitkä heititte roskiin?
Työnantajanne Itella on saanut niistäkin rahat – joka ainoasta kappaleesta!
Miten on ollut teidän jakajien käytäntö, ilmoititteko kenellekään, mitä ette jakaneet, vai otitteko tosiaan tekin vielä niistäkin, roskiin menneistä teille luvatut lisäpalkkiot, vai hyödyittekö jotenkin muutoin vahingonteosta, jonka kohteeksi Savenmaa Ky joutui?
Itellan palveluksessa olevat PAU:n jäsenet ovat olleet saatua palkkaa vastaan mukana, osallisina, tekemättömän työn laskutuksessa!

On käsittämätöntä, ettei kenellekään ilmoitella niistä asiakkaiden, tässä tapauksessa Savenmaan, maksamista mainoksista, jotka tämän eduistaan kiinni pitävän järjestön jäsenet palkkatyössään heittävät roskiin!

Harjurin Blogissa 2.12. julkaistussa kirjoituksessa on netistä tulostettu kopio Itellan kilpailijan mainosjakelusta annettu ohje jakelijoille.

Missähän vaiheessa ja miten, arvoisa puheenjohtaja Esa Vilkuna, on PAU:n jäsenet ohjeistettu työnantajan taholta TKSL:n määräyksiä noudattamaan?

JakeluExpertin julkaisemat mainosjakajan työohjeet näyttävät Harjuripojan hevosmiesymmärryksenkin perusteella oleva lähtöisin ko. lain vaatimuksista.

Ilman ko. lakiakin, yleisen oikeustajun ja teidän elämänkokemuksenkin perusteella lausun, että ette te, hyvät Itellan työntekijät ole työssänne toimineet Savenmaata kohtaan oikein!

Harjuripoika

Kuluriski petetyllä voi olla suurempi, kuin käräjöimällä saatu korvaus

Myyntisopimus, jonka avulla hyväksikäytetään sopimuskumppanin erehdystä, tai tietämättömyyttä, on selkeä huijaus.

Huijauksen mahdollistava sopimus olisi todennäköisesti oikeuden mielestä pätemätön.
Onko yrittäjillä aikaa ja voimia lähteä sopijapuolta vastaan käräjöimään, vaikka on tullut petetyksi ja harhaanjohdetuksi tekemänsä sopimuksen vuoksi?

Huijarit osaavat kyllä kaikki keinot ja konstit, miten prosessista saadaan uuvuttavan pitkä ja hirvittävän kallis.

Kuluriski petetyllä voi olla suurempi, kuin käräjöimällä saatu korvaus.

Huijarit ovat kuitenkin laskeneet saavansa petoksella niin paljon hyötyä vuosien mittaan, että vahingonkorvausten jälkeenkin heille jää vielä hyvät voitot!

Harjuripoika

Onko Itellan jakelusopimus harhaanjohtava?

Itellan ykkösosoitteettomien mainosten jakelusopimus pitää sisällään palvelulupauksen, jonka mukaan Itella lupaa ilmoittaa asiakkaalle, ellei sovittua jakelua voida suorittaa.
Itella vaatii jakelun tilaajalta jakelua koskevan ennakkotiedon kahta viikkoa etukäteen.
Ennakkotiedosta pitää ilmetä haluttu jakeluaika, jakelumäärä, sekä alueet, joihin jaetaan.

Vuonna 2006 Savenmaalle selvisi, että jakelun ennakkoilmoituksesta huolimatta Posti oli jatkuvasti jättänyt suuret määrät Saventoriautomainoksia jakamatta.
Sopimuksen mukaista ilmoitusta, ettei sovittua jakelua voida tehdä, Posti ei ollut kertaakaan antanut.
Käräjäoikeudelle ja nyttemmin hovioikeudelle Itella selvittää ko. sopimuskohdan tarkoittavankin ainoastaan sitä, että Posti varaa riittävät henkilöresurssit jakelun suorittamiseen.

Harjuripojan mielestä ei se Savenmaalle kuulu, montako ihmistä toriautomainoksia jakoi, koska Posti oli luvannut jakaa kaikki!
On mielenkiintoista nähdä, minkä kannan Helsingin hovioikeus ottaa Itellan juristien ja johtajien oikeudelle antamaan vastaukseen ko. sopimustulkinnasta.

Harjuripojan hevosmiesymmärryksellä pääteltynä Itella vastauksessaan oikeudelle on paljastunut ko. sopimuskohdan johtaneen Savenmaan jakelun tilaajana harhaan?

Itellassa on todennäköisesti ainakin tämä osattu laskea: jos voidaan vuosikymmenet rauhassa laskuttaa todelliseen jakeluun nähden ylisuuria kappalemääriä, ehtii silti tulla riittävästi voittoa, vaikka joku pikku riita hävittäisiinkin!

Suuryhtiö on jakanut 800 miljoona ykkösosoitteetonta mainosta vuosittain.

Mikäli Itellan yrityksiltä laskuttamista mainosjakeluista menee 10 % roskiin, olisi se jo huomattava määrä, minkä kauppiaat menettävät jätepaperiastioihin postikonttoreiden takapihoille.

Raskaan oikeudenkäynnin aloittaminen valtion monopoliyhtiötä vastaan ei kuitenkaan pienyrityksiä kiinnosta.

Kysymyksessä voi silti olla vähintään yritysten erehdyttäminen, josta Itella on saanut jatkuvan, suuren hyödyn.
Itellan juristit ovat osanneet pitkittää Savenmaan korvausvaatimuksen/kanteen käsittelyä jo yli kuuden vuoden ajan.

Saamme seurata, mihin tämä oikeudenkäynti joskus päättyy!

Harjuripoika

Ohjeistaako Itella PAU:hun kuuluvat mainospostin jakajat, vai eivätkö jakajat noudata Itellan ohjeita?

Itellan arvojulistukset sisältävät useita kohtia, jotka ovat kuitenkin tyhjiä lupauksia heidän suorittamassa mainosjakelussa.
Savenmaa ei saanut tietää, miten Itellan lehdenjakajat on ohjeistettu: mitkä mainoslehdet saa heittää roskiin?
Ko. ohjeistus jos on olemassa, on ”Itellan sisäistä tietoa”?

Alla olevan työohjeen olemme voimme netistä tulostamalla lukea.
Huomaamme, miten tarkat työohjeet on tällä yksityisellä, Itellan kanssa kilpailevalla jakeluyhtiöllä.
Ko. yhtiö ei tee määräpäiväjakelua, vaan jakaa lähinnä viikonloppuisin mainoksia.
Itellan jakelukäytännössä ei ole vastaavia ohjeita postinjakajille, tai sitten PAU:hun kuuluvat yli kymmenentuhatta lehdenjakajaa eivät noudata niitä.
Itella on kuitenkin maksanut lisäpalkkiota mainosjakelusta lehdenjakajilleen jopa yhden sentin siitä kappalehinnasta, mikä on peritty mainoksen lähettäjiltä.

Harjuripoika

 

 

Ylijääneet tuotteet

Jos Sinulle jää ylimääräisiä tuotteita jakelun tehtyäsi, älä heitä niitä roska- tai jätepaperilaatikoihin. Asukkaat saattavat luulla, ettet olekaan tehnyt työtäsi ja ilmoittavat asiasta asiakkaallemme. Jos yhtä mainosta jää yli 10 kpl ylimääräisiä, ilmoita siitä meille ja palauta ne heti seuraavan ajon yhteydessä pakattuna muovipussiin tai tiukasti sidottuna narulla, ja laita lappu jossa lukee ”Palautus” nipun päälle. Älä jätä ylimääräisiä tuotteita rappuun lojumaan.
Ongelmat jakelussa
Jakelupäivystykseen on soitettava:
– jos jotain tuotetta puuttuu
– jos jotain tuotetta on liikaa yli 10 kpl
– jos et ole varma jakelualueesta
– jonkin muun äkillisen asian johdosta

Jakeluntarkastus

Sinun työhösi kiinnitetään huomiota. Jakelu-Ässät Oy tekee jatkuvasti joka jakelusta puhelin- ja käyntihaastatteluja varmistaakseen tuotteiden oikea-aikaisen jakelun. Myös asiakkaat ja kotitaloudet seuraavat tarkasti jakelun toimivuutta ja ilmoittavat pikaisesti jakeluhäiriöistä.

Korvausvelvollisuus

Tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta laiminlyönnistä tai tuotteen tuhoamisesta joudut korvausvelvolliseksi ja se on riittävä peruste työsuhteen purkamiseen. Korvausvelvollisuutesi saattaa muodostua moninkertaiseksi ansioihisi nähden.

”Ylimääräiset mainokset” Itellan jätteidenkeruuongelma?

Lupauksistaan huolimatta eivät Itellan johtajat selvittänneet, miksi jakeluun tuli jatkuvasti reilusti enemmän, kuin jaettiin.
Laskutuksen piti perustua jakelupisteiden talouksien määrään?
Savenmaan toriautomainokset laskutettiin jakelun ennakkotiedon ilmoittaman ja siitä johdetun painosmäärän, sekä Postikeskukseen menneen kappalemäärän mukaan.
Koskaan ei Savenmaalle tullut ilmoitusta jakamattomista mainoksista.

Kuitenkin näin saimme lukea 4.2.2008 mm. Viitasaaren Seutu -lehdelle Itellan johdon antamasta lausunnosta:

”Itellan viestinvälityksen johtaja Pavlos Ylinen vakuuttaa, että tapaukset tullaan selvittämään. Ylisen mukaan on mahdollista, että painotaloista tulee ylimääräisiä mainoksia suoraan Postiin. Postissa mainosten määrää ei tarkisteta vaan asiakasta laskutetaan jakelupisteiden talouksien mukaan. – Jos mainoksia jää usein jakamatta, menee siitä asiakkaalle ilmoitus. Tämähän on meillekin jätteidenkeräysongelma, Ylinen muistuttaa.”

Harjuripoika

”Vastuullista toimintaa lähes 400 vuoden ajan”

”Vastuullista toimintaa lähes 400 vuoden ajan”
”Vastuullisuus on ollut Itellan toiminnan kulmakivi koko historiamme ajan. Kaiken toimintamme tulee perustua kestävään kehitykseen.”
Jukka Alho, konsernijohtaja

Tuota julistusta, sekä montaa muuta Jukka Alhon allekirjoittamaa, hyvin ylevää tekstiä Itellan sivuilta lukiessani, herää pakostakin kysymys:
Mahtoiko konsernijohtaja Jukka Alho olla tietoinen, johtamansa yrityksen ykkösosoitteettomien määräpäiväjakeluiden hoitamisesta?

Savenmaa antoi toriautomainosten tulevista jakeluista Postille, ennakkoon vaaaditun tiedon kahta viikkoa etukäteen.
Jakelun ennakkotiedosta piti aina selvitä tuleva jakelupäivä, jakelupaikka ja jakeluun tulevien mainosten kappalemäärä.
Itella puolestaan lupaa ilmoittaa lähettäjälle,so.  Savenmaalle, ellei sovittua jakelua voida suorittaa.

Kertaakaan Itellan työntekijät eivät ilmoittaneet Savenmaalle, että pyydettyä jakelua ei voida suorittaa ennakkoilmoituksen mukaisesti!

Vasta Käräjäoikeudessa Itellan omat todistajat kertoivat ja myönsivät, että muun muassa sivukylät on pääosin jätetty koko ajan jakamatta?
Jakelun ennakkotiedon merkityksen Itella selvittää oikeudessa tarkoittavankin ainoastaan sitä, että he ovat ko. tiedon Savenmaalta saatuaan voineet varata jakeluun tarvittavat henkilöresurssit?

Itellan vastuullisuus tarkoittaakin Savenmaan toriautomainosten suhteen ainoastaan, ko. jakelutyöhönsä Itellan varaamia omia henkilöresursseja, ei suinkaan, että Savenmaan jakeluun lähettämät ja jopa ennakkoon maksamat mainokset, vielä jaetaan ennakkoilmoituksen mukaisesti?

Harjuripoika