Itellan mainosjakeluun sovelletaan tiekuljetussopimuslakia – noudattiko Itella lakia?

Itella Postin johtaja Anu Punolan mielestä kirjeiden jakelu on Postissa postipalvelulain mukaisella tasolla. Itella Posti on vuosittain, parhaimmillaan jakanut 700-800 miljoonaa osoitteetonta mainosta, sekä ilmaisjakelulehteä. Mainosjakelupalvelua jokaiselle taloudelle koko valtakunnan alueella ei voi kukaan muu tarjota, kuin ainoastaan Itella.

Itella jakaa osoitteettomat mainokset osoitteellisen perusjakeluverkkonsa kautta.

Helsingin Hovioikeuden päätös ja tuomio Nro 1226, joka on annettu 19.4.2013 vahvistaa, että Itellan osoitteettomaan jakeluun sovelletaan tiekuljetussopimuslakia.

Hovioikeus edellyttää Itellan mainosjakeluunkin sovellettavan tiekuljetussopimuslain pakottavia määräyksiä.

Saventoriautomainoksia jätettiin Itellan jaettavaksi vuodesta 1994 lähtien. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Itellaan maksettiin Savenmaalta 6,7 miljoonaa euroa jakelumaksuja.

Toriautomainosten jakelussa esiintyi jatkuvasti epäselvyyksiä, joiden selvittelyssä ilmenee seikkoja, joiden perusteella näyttää siltä, että Itellassa ei ole ollut tarkoituskaan noudattaa ko. lain määräyksiä ja velvoitteita.
Toiminta on erikoista, koska Itellan työntekijät ovat pääosin Posti- ja Logistiikka-alan unioni PAU:n jäseniä?
Onko PAU syyllistynyt tiekuljetussopimuslain rikkomiseen, vai miten on mahdollista että postinjakajat kertovat, että mitään ei laiteta ylös, eikä ilmoiteta mihinkään, minkäverran mainoksia jätetään jakamatta ja hävitetään lähettäjille ilmoittamatta?

PAU ja Itella ovat keskenään sopineet, että postinjakajatkin saavat lisäpalkkioita jaetuista mainoksista?
Onko asian selvittely ainoastaan ”juridisissa puissa”, kuten Itellan Hallintoneuvoston puheenjohtaja Mauri Pekkarinen on lausunut, vai halutaanko Itellan ja PAU:n johdossa avoimesti kertoa, mistä tässä on kysymys?
Noudatetaanko Itellan mainosjakelussa tiekuljetussopimuslakia, vai rikotaanko sitä Itellan ja PAU:n toimesta.

Tämän kysymyksen esitän avoimesti Itellan ja PAU:n johdolle, tämän blogin kautta, sekä laittamalla sen useiden sanomalehtien kautta julkaistavaksi.

 
HARJURIPOIKA

Itellan sopimusehtojen laillisuus tarkastellaan nyt hovissa

Helsingin käräjäoikeus ei havainnut Itellan sopimusehtojen ja tiekuljetussopimuslain välillä olevia ristiriitoja?

Kiila-ryhmä, joka muodostuu juristeista ja meistä ”maallikkolakimiehistä” on osoittanut Hovioikeudelle useita ristiriitaisuuksia käräjätuomari Pirjo Peura-Vasaman antamasta tuomiosta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomioon jätettiin paksu valitusnippu 21.11.2014, viime perjantaina.

Vaikka oikeuden puheenjohtaja totesikin juridiikan ja käytännön elämän olevan usein ristiriidassa keskenään, olisi Harjuripojan torikauppiasjuridiikallakin osattu ottaa huomioon hovioikeudesta saatu ohjeistus Savenmaan ja Itellan välisen mainosjakeluriidan käsittelyyn ;

”..ASIAA ARVIOITAESSA ON SOVELLETTAVA TIEKULJETUSSOPIMUSLAIN SÄÄNNÖKSIÄ, SEKÄ MITÄ ASIANOSAISET OVAT EHKÄ SANOTUN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KESKENÄÄN SOPINEET..”

Itellan mielivaltaa vastaan on lain suojaa Savenmaan Kiila-ryhmässä haettu vuodesta 2006 asti.

Harjuripojan onni on, että asiaa selvittämään ja ajamaan on saatu pätevä ja sisukas työryhmä, Kiila, joka on uskonut koko ajan, että elämme vielä oikeusvaltiossa ja tämä asia vielä ratkaistaan Savenmaalle eduksi, aikanaan..

Tässä kahdeksan vuotta kestäneessä asian selvittelyssä on ollut monta vaiherikasta ja monta kertaa myös tuskallista hetkeä, mutta aina on Kiila-ryhmä vastustajansa maahanlyömänäkin jaksanut nousta ja puolustautua.

On tuntunut siltäkin, että Itellan lisäksi on pitänyt taistella jopa oikeuslaitostakin vastaan.

Tämän sivuston kohdasta ”Savenmaa Ky / Posti Group Oyj” löytyy ne poliittiset- ja ammattijärjestöihin kuuluvat tahot, joihin olemme vuosien mittaan turhaan yrittäneet vedota Itellan Savenmaa Ky:tä kohtaan harjoittaman mielivallan vuoksi.

Yrittäjäjärjestön-, sekä Itellan hallintoneuvoston puheenjohtajana toimineen, kokoomuslaisen Eero Lehden suhtautuminen Savenmaan avunpyyntöihin oli Harjuripojalle henkilökohtaisesti kovin kolaus.

Savenmaa kävi myös kalliin oikeudenkäynnin Suomen Lehtiyhtymää vastaan. Oikeudenkäynti Eero Lehden yhtiöitä vastaan liittyi Savenmaan mainosjakeluun, jotka Itella ja Lehtiyhtymä olivat keskenään sopineet laskutettavaksi Eero Lehden yhtiöiden kautta.

Itellan nykyinen, hallintoneuvoston puheenjohtajana toimiva Suomen Keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen on puolestaan todennut: ”Asia on juridisissa puissa.”

Muuta sanottavaa ei keskustalaisella Mauri Pekkarisellakaan, hallinnoimansa yhtiön menettelystä ole ollut?

Riidan ratkaisussa aivan varmasti tämän jälkeen otetaan nyt myös lakikirja käteen: Tiekuljetussopimuslaista laki itse sanoo, että se on PAKOTTAVAA LAKIA, jonka määräyksiä ei voi tiekuljetusasioissa syrjäyttää.

Lain soveltamisesta ollaan nyt, riidan tässä vaiheessa, kahdeksan vuoden jälkeen osapuolten kesken yksimielisiä.

Itella kuitenkin edelleen sanoo sopineensa Savenmaan kanssa siten, että heidän ei tarvitse, eikä tekemiensä sopimusten mukaan kuulu ilmoittaa Savenmaalle mistään mitään?

Postissa oli monista eri syistä johtuen jätetty Savenmaan mainokset jakamatta,

Itallan lakimiehen,oikeudessa kahteen kertaan kuullun todistajan Peter Karlssonin todistuksesta voidaan päätellä Itellan väite, että he saavat omien jakajiensa kanssa pitää Savenmaalta vastaanottamat rahat niistäkin mainoksista, mitä on syydetty roskiin.

Peter Karlsson myönsi kärjäoikeudessa olleensa laatimassa Itellalle niitä monimutkaisia sopimusehtojaan, joita asianaja Jyrki Siivola selvitti tarkkaan liki tunnin ajan oikeuden puheenjohtaja Pirjo Peura-Vasamalle.

Lakimies Peter Karlsson lähetti aikoinaan Savenmaalle uhkauskirjeitä ja vaati meitä kerralla lopettamaan tiedustelut ja Savenmaan kaikki yhteydenotot, joilla Nivalasta käsin yritettiin selvittää koko Suomen alueella toriautomainosten jakeluun liittyviä postinjakajien epäselvyyksiä?

Näitä uhkauskirjeitä tullaan todennäköisesti vielä tarkastelemaan.

Hyvät Harjurin blogin lukijat!
Kunhan hovioikeus ja Itella ovat saaneet rauhassa tutustua viime perjantaina jätettyyn Savenmaan valitukseen, niin Harjuripoika laitattaa sen sisältöä luettavaksenne kohtaan ”Savenmaa Ky / Posti Group Oyj”

 
HARJURIPOIKA

Itella ei ota vastuuta mainosjakelusta, eikä sillä ole velvollisuuksia???

Savenmaa toinen valitus Helsingin hovioikeuteen on valmistumassa.

Itellan mainosjakelusta Savenmaan kanssa syntynyttä riitaa käräjäoikeus on Helsingissä käsitellyt kahdeksatta vuotta.

Kysymykset on edelleen auki: MIKÄ ON ITELLAN VASTUU MAINOSRAHDIN KUJETTAJANA JA MAINOSTEN JAKAJANA TIEKULJETUSSOPIMUSLAIN MUKAAN? Voiko Itella rahdinkuljettajana/mainosten jakajana vedota Yleisiin Sopimusehtoihinsa siten, että sille ei syntynyt velvollisuuksia Savenmaata kohtaan?

Harjuripojan mielestä Itellalla on ollut myöskin velvollisuuksia.

Epäilen, että jopa tuhannet yritykset Savenmaan lisäksi ovat maksaneet Itellalle turhaan sellaisesta mainosten jakelutyöstä, mitä Itella ei tehnyt.

Jätepapereitten määrä, mitkä postien jakelupaikoilta otettiin talteen, ovat jo sinänsä näyttö, että Itellan toimintatapa on ollut omiaan aiheuttamaan asiakkailleen suuret vahingot.

Keräystuloksia on nähtävissä kohdassa ”Savenmaa Ky / Posti Group Oyj” -> ”Kuvia”.

 
HARJURIPOIKA