Pienten ilmaisjakelulehtien kannattaa seurata Posti Groupin ja Savenmaan välistä oikeudenkäyntiä..

Itella Oyj:n nimi muuttui 1.1.2015 Posti Group Oyj:ksi.

Pieniä, Posti Group Oyj:n jakelupalvelua käyttäviä paikallis- ja ilmaisjakelulehtiä on harkinnut siirtyä suurten painotalojen ja lehtiyhtiöiden kautta Postin asiakkaaksi?

Teidän kannattaa nyt  lukea, mitä kirjoitti 16. päivänä joulukuuta 2014 Helsingin hovioikeudelle Posti Group Oyj:n asianajaja, OTL Jyrki Siivola:

”Asiassa on riidatonta, ettei Savenmaa Ky ole ollut sopimussuhteessa Itella Oyj:n kanssa 2.11.2004 jälkeen, vaan kuljetukset on sovittu mainosten painosta vastanneen Suomen Lehtiyhtymä Oy:n ja Itella Oyj:n välillä. Tiekuljetuksissa ei voida vedota vastuuseen sopimusketjussa ratkaisun KKO 2013:33 perusteella. Savenmaa Ky:n vaatimus ajanjaksolta 2.11.2004 – 30.6.2007 ei siten voi menestyä. ”

Harjuripoika ymmärtää nyt, että näin sopimalla Savenmaa ei ole Posti Group Oyj:n mielestä ollut edes asiakas Postille?

Riidaton tuo AA Siivolan väite hovioikeudessa ei suinkaan ole, vaan se on toistaiseksi vain hänen oma mielipiteensä, sillä  totuus on näin:

Yhtään jakelutilausta, mitkä koskevat Saventoriautojen mainosten jakelua, ei ole Suomen Lehtiyhtymä koskaan laittanut Postille, vaan joka ainut tilaus on laitettu Savenmaalta sähköpostilla Postin myyntimiehelle Ari Hillille.

Senkin jälkeen, kun myyntimies  Ari  Hilli meni Postilta Oulun Kärppien maalivahtivalmentajaksi, jakelu- ja kuljetustilaukset laitettiin aina suoraan Postin Asiakaspöytään, edelleen Savenmaalta sähköpostilla.

Kuljetusta, so. jakelua varten oli joka lehtinipun päällä kimppulappu, jonka lähettäjä oli Savenmaa Ky, kuten niissä jokaisissa lapuissa aina luki.

Pienten, Posti Group Oyj:n jakelupalvelua, isompien lehtitalojen ja kirjapainojen kautta mahdollisesti ostavien  ilmaisjakelulehtien kannattaa seurata tätä oikeudenkäyntiä:

Mikäli Posti Groupin käyttämän asianajotoimiston Hammarström Puhakka Partnersin AA Jyrki Siivolan tulkinta menestyy tässä oikeudenkäynnissä ja Savenmaan ei katsota olleen Postin asiakas, on muittenkin, pienten  ilmaisjakelulehtien syytä pysyä ketjutetuista jakelukuljetuksista erillään, koska:

Posti Group Oyj ei Savenmaalta ottanut vastaan reklamaatioita, eikä vastannut Savenmaan yhteydenottoihin, koska Savenmaa ei ollut tehnyt ns. asiakassopimusta suoraan Posti Groupin kanssa.

Myöskään jakelun puutteista, niiden virheistä ei ilmoitettu kuljetusketjussa olevalle, kolmannelle  osapuolelle, mikä Savenmaa oli.

 
HARJURIPOIKA

Saamme kohta hovioikeudesta kuulla, mihin Itellan kiistäminen nyt perustuu?

Lakimies Peter Karlsson on jo vuonna 2006 varannut Itella Postille oikeuden vaatia vahingonkorvauksia Savenmaalta.
Vahingonkorvausvaatimus perustuisi Savenmaan tekemiin useisiin sopimusrikkomuksiin?

Lakimies Peter Karlsson on pahasti myöhässä vaatimustensa esittämisessä, koska hänen tiedossaan olevat sopimusrikkomukset ovat tapahtuneet lähes kymmenen vuotta sitten? On tosin mahdollista, että lakimies Karlsson on lukenut kirjeensä uudelleen ja tullut toisiin ajatuksiin?

Itellan lakimies kirjeessään Savenmaan asianajajalle (kirje on luettavissa kohdassa ”Savenmaa Ky / Posti Group Oyj”) selvittää Savenmaan olleen Itella Postin asiakas vain kahden viikon ajan?

Harjuripoika on siitä asti odottanut turhaan Postin selvitystä siitä, että miten on rikottu sitä sopimusta, josta Karlsson kertoo vuonna 2006 tietäneensä? Mistä sopimusrikkomuksesta Peter Karlsson hakisi aineksia vahinkorvausvaatimuksille, jos sopimus oli Karlssonin itsensä mukaan Savenmaan ja Itella Postin välillä vain kaksi viikkoa voimassa?

Lakimies Peter Karlssonin osuus tässä oikeudenkäynnissä on muutenkin mielenkiintoinen:

Toimiessaan todistajana Helsingin käräjäoikeudessa lakimies Karlsson sai vapaasti ja pitkään puhua lakipykälistä, sopimustulkinnoista, yleisistä sopimusehdoista ja niiden merkityksestä vuoronperään ja yhdessä AA Jyrki Siivolan kanssa tiekuljetussopimuslain soveltamisesta, Sisula-Tulokkaan oppikirjoista otetuilla esimerkeillä. Käräjätuomari Lauri Sjöstedtin kuunteli keskeyttämättä, kun todistaja Karlssonin perehdytti todistajan pöydän takaa Helsingin käräjäoikeutta tiekuljetussopimuslain salaisuuksiin.

Lainoppineet ovat kuulemma arkoja ammatitaidostaan, tuomarin pöydän takana istuessaan ja napauttavat herkästi, jos salin puolelta aletaan heille lakia opettamaan. Heidän mielestään ”Oikeus tuntee lain”. Oikeuden puheenjohtaja Sjöstedt kuunteli kuitenkin tällä kertaa hyvin pitkään ja hartaasti itseään parikymmentä vuotta nuorempien lakimiesten Jyrki Siivolan ja todistaja Karlssonin käräjäoikeudelle antamaa yksityiskohtaista lainopetusta.

Peter Karlsson ei ole ollut koskaan henkilökohtaisesti tekemisissä Savenmaan mainosten jakelun kanssa. Siitä huolimatta Helsingin käräjäoikeus piti totena, mitä todistaja Karlsson, itse mainosten jakeluasiasta tietämätön, asiasta selvitti.

Savenmaan asianajaja Heikki Kukkonen kysyi vuoronperään Itellan todistajilta: ”Oletteko Te henkilökohtaisesti olleet tekemisissä Savenmaan mainosten jakeluun littyvissä asioissa?”. Vastaus kysymykseen oli: ”En”.

On aika erikoista, jos edelleen oikeus tuomitsee niiden todistajakertomusten perusteella, jotka ovat todistajana kertoneet muilta kuultuja kertomuksia jne. ilman, että todistaja itse olisi ollut henkilökohtaisesti asian kanssa tekemisissä?

Itella Postin asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, ekonomi Jyrki Siivola kirjoittaa 16.12.2014 Helsingin hovioikeudelle: ”Asiassa on todennäköistä, että Savenmaa Ky:n valitus ei tule menestymään”.

Savenmaa on tehnyt kaksi valitusta Helsingin hovioikeudelle, eikä kumpaakaan valitusta ole hovioikeus hylännyt.
Savenmaan viimeiseen valitukseen hovioikeus on määrännyt Itellan antamaan vastauksen 19.1.2014 mennessä.
Saamme kohta Hovioikeudesta kuulla, mihin Itellan kiistäminen nyt perustuu?

Vastaus tulee Savenmaalle tiedoksi.
 

HARJURIPOIKA

Postin ilmoittamien talousmäärien raju muutos ei johdu muuttoliikkeestä?

Itella Postin esittämistä vääristä väitteistä julkisuudessa ja oikeudessa…

Johtaja Pavlos Ylinen 20.02.2008:

ITELLAN TAVOITTENA LUOTETTAVA MAINOSJAKELU

”..päivitämme jakelupisteiden lukumäärän kaksi kertaa
vuodessa. Päivityksissä huomioidaan talouksien ja yritysten
muutot, uudisrakentaminen, sekä mainoskieltojen määrät.”

Itellan Atergetissa ei ole päivityksiä, milloin sen tiedot on muutettu.

Olemme oikeudenkäynnin aikana selvittäneet, että Atargetin talouksien lukumäärät voivat olla vuoden, jopa kahdenkin vuoden ajan samat?

Kun muutoksia Itellan ilmoittamiin talousmääriin on tehty, ovat ne niin rajuja suuntaan tai toiseen, että niitä ei voi selittää uudisrakentamisen tai muuttoliikkeen, eikä mainoskieltojen vuoksi tapahtuneiksi.

Tilastokeskuksen ja Suomen Suoramainonnan mukaan maamme talousmäärät ovat hyvin maltillisesti kasvaneet vuosittain, eikä niissä ole milloinkaan havaittavissa jyrkkiä muutoksia.

Mutta Itellan antamat talousmäärät voivat muuttua yllättäen rajustikin? Itellan tiedostojen mukaan esimerkiksi jakelutoimipaikan talousmäärät joillakin alueilla ovat ensin vuoden aikana kasvaneet useita kymmeniä prosentteja.
Seuraavana vuonna määrät ovat laskeneet lähes saman verran, tai päinvastoin.

Osoitetoimipaikkojen osalla muutokset saattavat vuoden aikana olla yli sata prosenttia ensin ylös ja sitten alas, tai päin vastoin.

Muutokset Atargetissa johtuivat yksistään huolimattomista päivityksistä, joista ei ilmoitettu sovitulla tavalla.

Myöskään postinumerolta toiselle ei ole havaittu talouksien siirtoja siten, että ne jollekin postinumerolle kasvaisi sen vuoksi, että sinne olisi tuotu joltain toiselta jakelutoimipaikalta jaettavaa postia?

”Osoitteettoman jakelun varmistamiseksi on tavallista, että mainoksia tai ilmaislehtiä toimitetaan painosta jakeluun hieman jakelupisteiden määrää enemmän..”

Kuten mm. Birgit Leiponen todisti Helsingin käräjäoikeudessa, ei Riihimäen Kirjapaino painanut yhtään kappaletta mainosta, josta paino ei saa laskuttaa koko painoerästä asiakastaan?

Asiakas puolestaan yleensä tilaa niitä paino- ja jakelumääriä, mitkä perustuvat Itellan antamiin lukuihin.

Lakimies Peter Karlsson puhuu päinvastaista todistaessaan Helsingin käräjäoikeudessa: ”..asiakas vastaa näistä jakelumääristä, ja se on niinkun selkeetä alan käytännössä.. käytännössä yleensä painotalo toimittaa enemmän niitä lähetyksiä, varmuuden vuoksi, jotta nää kaikki jakelut pystyttäis suorittamaan..”

Lakimies Peter Karlsson on tuskin koskaan itse ehtinyt henkilökohtaisesti olla mukana painamassa mainoksia, tai tutustunut mukana ollen niiden postitukseen?

Lakimies Karlsson kuitenkin hyvin rohkeasti selvittää oikeudessa ja vielä valan päälle toisin, mitä Savenmaan käyttämän kirjapainon työntekijä Birgit Leiponen kertoo mainosten painomääristä?

”Suhtaudumme nöyrästi kaikkiin asiakaspalautteisiin ja pyrimme korjaamaan virheet aina välittömästi ja avoimessa yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.”

Postinjakajat ovat kertoneet, että heidänkään esimiehilleen antamia korjauksia ja muutoksia ei korjata, vaan virheet saavat jatkua?

Miten ne asiakkaiden antamat palautteet sitten voivat johtaa virheiden korjauksiin?

Ei mitenkään, sillä ei saatu tietää, miksi toriautojen mainokset menivät jatkuvasti roskiin.

Oikeuteen on kyllä tultu kertomaan tarkasti jakamattomuuden syitä:
”Kantajan tekemät virheet” (Postin mielestä) ovat tulleet tarkasti selville Itellan asianajajan, Jyrki Siivolan tekemissä vastineissa Savenmaan jättämään kanteeseen.

Nöyrästi Savenmaan ”palautteeseen” ei ole suhtauduttu Itellan taholta?
Harjuripoika

ITELLA EI SAA PERIÄ SAVENMAALTA KULUJA – HOVI KESKEYTTI PERINNÄN!

Helsingin hovioikeus kielsi Itella Oyj:ltä oikeudenkäyntikulujensa perinnän tässä vaiheessa Savenmaa Ky:ltä.
Itellan oikeudenkäynkulut olivat 296.852,66 euroa ilman arvonlisäveroa.
Hovioikeuden päätöksen 16.12.2014 taustalla on Savenmaa Ky:n valitus hovioikeudelle Itella Oyj:n moitittavasta käyttäytymisestä Savenmaa Ky:n mainosjakelussa.

Valitukseen sisältyi oikeudenkäymiskulujen perinnän keskeyttämispyyntö, jota Itella Oyj vastusti kirjeellään 16.12.2014 asiassa aikaisemmin jo esittämillään perusteilla, jotka eivät nyt tehonneet.
Hovioikeuden ilmoitus ja Itellan vastinekirjelmä ovat luettavissa kohdassa ”Savenmaa Ky / Posti Group Oyj”.

 
HARJURIPOIKA

Onko mainosjakeluasiakas Itella Postille vihollinen…

…jolle ei anneta käyttöön niitä tarkkoja talousmääriä, jotka ovat postinjakajien tiedossa?
Onko Itella Postin jakelureittien muutokset niin arkaluontoista, Postin ”sisäistä” tietoa, että niitä ei voi antaa jalutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen, vaikka muutokset niissä ovat jatkuvia?
Ainoastaan sodassa, vihollisuuksien vallitessa, halutaan vastapuolelle mahdollisimman paljon vahinkoa sitenkin, että sille ei koskaan ilmoiteta, mitä virheitä sille tulee.
Sodan aikanahan vihollisen virheet pidetään omana tietona, antamatta sille pientäkään vihjettä, että vastapuoli voisi korjata omia virheitään. Sodasssa kun on eduksi, että vastapuoli kärsii mahdollisimman paljon vahinkoa.

Postin johto on tiennyt, että asiakas nimeltä Savenmaa tekee virheitä.

Niistä ei ole ilmoitettu Savenmaalle. Antaapa sen vain ”haaskata ruutia”, laittamalla ylimääräistä jakeluun, jotka menevät suoraan roskiin.

Ei haittaa,vaikka menevät vääriin jakelutoimipaikkoihin. Ei haittaa,vaikka myöhästyvät jakeluista.

”Meillä on varattu resurssit,että jakelut voidaan hoitaa..” Asiakkaan maksuvalmiuden heiketessä,on Intrumista saatavana perintäapua. Postin oma johto on antanut ohjeen, että mitään ei tarkisteta, ei korjata, meillä toimitaan, tai ollaan toimimatta sen mukaan, mitä asiakkaan kimpppulapussa lukee, tai on lukematta mitään..

”Me vastaamme vain omista tiedoistamme,emme asiakkaan..”

Asiakkaan yhteydenottoihin ei saa vastata, eikä varsinkaan paljastaa sille salassa pidettäviä tietoja. Kaikki eivät ole Postissa em. käskyä totelleet, vaan monista jakelutoimipaikoista on voitu saada tarkemmat, totuudenmukaisemmat tiedot talouksista, mitkä ovat pienemmät, kuin Itella Postin viralliset, ATargetin talousmäärät.
Moni Postin asiakas on säästänyt suuria summia jakelukustannuksissaan: postinjakelutoimipaikka on paljastanut oikeat tiedot.

Sodankäyntiin kuuluu, että vastustajasta levitetään perättömiä tietoja.

Vastustajan informaatio väitetään vääräksi.

Palataan niihin myöhemmin tässä blogissa.

 
HARJURIPOIKA

Itella Postin lain- ja sopimustulkinnat omalakisia

Itellan lakimiehille piti hovioikeuden opettaa, kuka on heidän asiakas? Savenmaan toriautomainoksia oli jatkuvasti Postissa kateissa ja jakamatta. Itellan lakimies Peter Karlsson ja asiakkuuspäällikkö Jari Kukkonen ilmoittivat röyhkeästi, että Savenmaa ei ole Itella Postin asiakas, eikä Itella Posti vastaa Savenmaan tekemiin reklamaatioihin, eikä selvityspyyntöihin. Herrojen lähettämät kirjeet ovat luettavissa kohdassa ”Savenmaa Ky / Itella Posti Oyj”.

Savenmaa tilasi yhtäjaksoisesti viikoittain, vuodesta 1993 vuoteen 2007 jakelut suoraan Postilta. Posti laskutti ko. jakelut vuoden 2004 marraskuusta lähtien Suomen Lehtiyhtymän kautta. Tuskin tiekuljetussopimuslain sovellutuspiiriin rahdinkuljetusalalta löytyy vastaavaa, yhtä röyhkeää tulkintaa asiakkuudesta, kuin mitä lakimies Peter Karlssonin ko. sopimustulkinta on?

Matkahuollon, Kaukokiidon, minkä tahansa kuljetusyhtiön jakelussa jos on epäselvyyksiä, asiaa aletaan selvittämään välittömästi.

Omalakisella ja röyhkeällä vastaamisella on haluttu vaientaa Savenmaan kyselyt ja häikäilemättömästi puolusteltu omaa piittaamatonta, välinpitämätöntä, tahallista ja lähes törkeää toimintaa: Työntekijöitä oli kielletty ilmoittamasta asiakkaille virheistä, vaikka ne ovat jatkuvasti olleet heidän nähtävinä.

Kysymyksessä ei ole  muutama yksittäinen tapaus, vaan menettelytapa on Itellassa jatkunut vuosikausia.

Itellan lakimiehiltä puuttuu ilmeisesti kokonaan tajunta siitä, mitä tarkoittaa hyvät liiketavat ja oikeudenmukaisuus? Eikö, lakimies Peter Karlsson, olis jo aika ryhtyä selvittämään Itellan työntekijöille, mikä on asiakas ja mitä velvollisuuksia heillä on asiakasta kohtaan?

Itellan toimesta on levitetty näiden asioiden yhteydessä paljon väärää tietoa ja niihin palaamme tämän blogin sivuilla…

 
HARJURIPOIKA

”Jos mainoksia jää usein jakamatta, menee siitä asiakkaalle ilmoitus..”

..vakuuttaa Itella Viestinvälityksen johtaja Pavlos Ylinen 15.1.2008 Viitasaaren Sanomat -lehdelle.

Saman vuoden tammikuussa oli Keski-Pohjanmaa -lehtikin haastatellut johtaja Ylistä: ”Itellassa ei ole saatavana palvelua,jonka mukaan jakamatta jääneistä mainoslehdistä ilmoitetaan asiakkaille…
-Jatkossa haluamme olla tarjoamassa tämän palvelun, sillä se on juuri se lisäpalvelu, jota ehdottomasti tarvitaan”, sanoo Ylinen KP-lehdelle.

Ei ole ko. palvelusta kuulunut vieläkään mitään, mutta ei taida olla koko Itellassa Pavlos Ylinen nimistä johtajaakaan?

Kuka on johtaja Pavlos Ylisen totuutta sanomalehdissä säästeliäästi käyttävistä puheista Itellassa vastuussa?

Siilinjärven Posti ilmoitti minulle 25.1.2006 Pekka Korhosen välityksellä, että he ovat jättäneet joka kerta 1000 kpl Savenmaan toriautojen mainoksia jakamatta. Sovitulla tavalla oli vanhan käytännön mukaan laitettu vuodesta 2000 lähtien mainoksia Siilinjärvelle ilmottamaan Saventoriautojen tulosta.

Itellan oikeuteen tuomat todistajat kertovat laajasti, miten Savenmaan mainoksia jätettiin eri syistä johtuen jakamatta. Todistelukertomukset ovat luettavissa kohdassa ”Savenmaa Ky / Posti Group Oyj”.

Lakimiehet Jyrki Siivola ja Peter Karlsson! Valvoiko teidänkään toimintaanne Itellassa kukaan? Olette vuodesta 2008 lähtien perusteettomasti kiistämällä, kulkeneet puhumassa Helsingin oikeustalolla käräjäoikeutta ympäri?

Kiistämällä ja totuutta väistellen, olette aiheuttaneet oikeudenkäyntikuluja tähän mennessä jo yli miljoona euroa. Vaatimuksestanne on juttuumme alettu soveltamaan tiekuljetussopimuslakia?

Hovioikeuden päätöksen jälkeen ja lain velvoittamana, sanotun lain säädöksistä, ette tekään, herrat Siivola ja Karlsson, pääse luistamaan?

Ette enään voi missään väittää, että Savenmaa ei ole ollut Itellan asiakas, eikä sille kuulunut ilmoittaa, miten maksamani mainokset Itellan toimesta sanan puhumatta siellä hävitettiin?

Koska te alatte perumaan puheitanne?

 
HARJURIPOIKA

ATarget on edelleen virheellistä tietoa Itella Postin jakamista talousmääristä

Kortesjärven Itella Postinjakelun lähtöpaikalle on saatu uusi paperinkeräyskontti, johon mahtuu 7-8 kuutiota mainoksia ja lehtiä.

Edelliset vain 600 litran jäteastiat vaativatkin  usein tyhjentämistä.

Tosin tämä uusi keräyspaperikonttikin oli kattoon asti täyttymässä 13.11. lauantaiaamuna?

Vähittäiskaupan kustannusten noustessa ja myyntien pienentyessä, olisi järkevämpi lähettää Kortesjärvenkin jakeluun muutama kymmenen taloutta ilman lehtiä, kuin kerätä niitä tonnikaupalla jätepaperiin? Jatka lukemista ”ATarget on edelleen virheellistä tietoa Itella Postin jakamista talousmääristä”

Itellan mainosjakelujuristien sopimustulkinnat sekavia ja ristiriitaisia

Itellan, Suomen Postin lakimies Peter Karlsson on kirjeellään 22.2.2007 selväsanaisesti ilmoittanut, että Savenmaa Ky ei ole Itellan asiakas, eikä Itella ota vastaan Savenmaan yhteydenottoja, uhaten jatkotoimenpiteillä, ellei Savenmaa lopeta tekemiensä tiedusteluitten, reklamaatioitten ja selvityspyyntöjen vaatimista jakeluistaan.

Vaikka Itella ei näin ollen pitänyt Savenmaata asiakkaanaan, laittoi se kuitenkin kaksi lakimiestä Helsingin käräjäoikeudelle selostamaan sopimusehtojaan asiakkaalleen, siis Savenmaalle kuuluvia velvollisuuksia?

Lakimiehet Jyrki Siivola ja Peter Karlsson ovat kaikenlisäksi itse useasti kirjoittaneet käräjäoikeudelle Savenmaan vaatimusten olevan sekavat ja Savenmaan kanne ylipäätänsä on heidän mielestään ollut sekava.

Itellan ylimmän johdon (Jukka Alhon) oli itse pitänyt heti puuttua näiden herrojen puuhasteluun mainosjakeluihin liittyvien kysymysten parissa.

Esimerkki on vain yksi niistä monista sekavista, ristiriitaisista sopimusten ja niihin liittyvien käytäntöjen tulkinnoista, mitä oikeudelle on Itellan juristien taholta esitetty, heidän puhuessaan Helsingin käräjäoikeutta ympäri.

Juttu Postin mainosjakelusotkujen selvittämiseksi tulee pelkästään oikeudenkäyntikulujen osalta maksamaan yli miljoona euroa.

 
HARJURIPOIKA

Johtivatko Itellan juristit Jyrki Siivola ja Peter Karlsson oikeutta harhaan?

Itella-Postin lakimiehet Jyrki Siivola ja Peter Karlsson ovat selvittäneet mainoksia lähettävän asiakkaan vastuita Helsingin käräjäoikeudelle: Asiakas siis vastaa, että lähetysmäärät vastaavat Postin jakelumääriä, kimppulaput on täytetty oikein, jakeluiden ohjaustiedot ovat oikein, lähetykset saapuvat ajallaan jakelutoimipaikkaan, jne., jne…

Näin tietenkin on.

Mutta:

Savenmaa vaati monta kertaa Postin edustajilta vastausta, miksi toriautojen mainoksia jätettiin toistuvasti jakamatta. Selvyyttä jakelun puutteista ei saatu, eikä syitä kerrottu, miksi ei jaeta. Sen sijaan Itella-Postin lakimies Peter Karlsson lähetti 22.2.2007 Savenmaalle kirjeen, jonka sisältö on Harjuripojalle täysin käsittämätön:

”Suomen Posti ei ei näin ollen käsittele Savenmaan tekemiä tiedusteluja, reklamaatioita, tai selvityspyyntöjä, jotka perustuvat Savenmaan tuotteiden jakeluihin. Mikäli Savenmaan vastaavat yhteydenotot, etenkin niiden yhteydessä esitetyt asiattomat huomautukset Suomen Postille jatkuvat Savenmaan taholta, Suomen Postin tulee harkitsemaan jatkotoimenpiteitä asiassa.”

Savenmaa jätti Itellalle kanteen Helsingin käräjäoikeuteeen vasta 19.10.2007.

Uhkauskirjeitä on ainakin kolme: lakimies Peter Karlssonin molemmat uhkauskirjeet, sekä Lakiasiaintoimisto Hammarström Puhakka Partnersin asianajaja Jyrki Siivolan lähettämä uhkauskirje Savenmaalle.

Lakimies Jyrki Siivolan uhkauskirjeen mukaan Savenmaan selvittelyt Itellan mainosjakeluitten epäselvyyksiin liittyvistä kysymyksistä ovat väärien tietojen levittämistä Itellasta ja sen toiminnan halventamista.

Asianajaja Jyrki Siivola uhkasi 28.8.2009 Itella Oyj:n ryhtyvän tarvittaviin oikeudellisiin toimiin ja olevan valmis hakemaan kieltoa Markkinaoikeudelta Savenmaan harjoittaman, Itellaa halventavan tiedotuskampanjan lopettamiseksi.

Nämä toteuttamattomiksi jäävät Itellan lakimiesten uhkailut ovat edeltäneet meneillään olevaa oikeudenkäyntiä.

Hovioikeus on ratkaissut,että Savenmaa on ollut Itella-Postin asiakas.

Juristit Siivola ja Karlsson eivät lähettämiensä uhkauskirjeitten mukaan pitäneet Savenmaata aina edes Itella Postin asiakkaana.

Asiakkaalle ainoastaan annetaan niitä tietoja, ohjeita ja neuvoja, joista asiakas vastaa, jolle piti antaa ne tiedot, voidakseen toimia Itellan (Peter Karlssonin) laatimien sopimusehtojen mukaan?

Harjuripojan mielestä näiden kahden lakimiehen Savenmaalle laittamat uhkauskirjeet on syytä julkistaa: Herrat Siivola ja Karlsson puhuvat käräjäoikeudessa Postin asiakkaan vastuusta.

Kysyn, mikä on näiden kahden juristin henkilökohtainen- ja Posti-Itellan vastuu sen jälkeen, kun näihin kirjeisiin ja Peter Karlssonin todistuskertomukseen tutustutaan? Karlsson on kirjallisesti jo vuonna 2007 kieltänyt antamasta vastauksia Savenmaan lähettämiin selvitys pyyntöihin, vaikka Savenmaa Ky on ollut Itella-Postin asiakas!
Kuitenkin lakimiehet Karlsson ja Siivola puhuvat oikeudessa asiakkaan, ei Postin vastuista?

Ovatko Itellan juristit Siivola ja Karlsson johtaneet oikeutta harhaan? Kirjeet ja Karlssonin todistelukertomus Helsingin käräjäoikeudessa ovat luettavissa kohdassa ”Savenmaa Ky / Posti Group Oyj”.

 
HARJURIPOIKA