Eero Lehti, mitä ammattiosaamista Te olette antaneet Itella Posti Group OyJ:lle?

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Lehti, Te puolustatte tiukasti korkeita palkkioita yritysten hallitusten jäsenille.

Mielestänne vaativasta työstä pitää maksaa: ”Muillekaan ei yrityksessä ennen pitkään ole työtä, jos hyvä hallitus ei hoida yritystä.”

Voisitteko Te, talousneuvos Eero Lehti, paremmin perustella, mitä on se ammattiosaaminen, mitä esimerkiksi valtionyhtöiden hallintoon valittavilta kansanedustajilta edellytetään?

Olette elämänne aikana istuneet kymmenissä hallituksissa. Jatka lukemista ”Eero Lehti, mitä ammattiosaamista Te olette antaneet Itella Posti Group OyJ:lle?”

Jantonin johtaja: ”Pieni yritys voi törmätä Suomessa ongelmiin, jos astuu Itellan, ym. isojen poikien varpaille ..”

Kansanedustaja Eero Lehti ei pidä Yle uutisten mukaan valtionyhtiön hallintoneuvoston palkkiota kohtuuttomina: Fortumin hallintoneuvoston puheenjohtajallekin voidaan maksaa 90 tuhatta euroa.

Lehden mielestä yhtiöiden hallinnoissa tarvitaan ammattitaitoa ja siitä kannattaa maksaa.

Eero Lehti onkin ollut alansa asiantunteva toimessaan hallintoneuvoston puheenjohtajana Itellassa, nykyinen Posti Group OyJ.

Ykkösosoitteettomien Saventoriauto-mainosten jakeluissa oli jatkuvasti epäselvvyyksiä, joita Postin johtajat kävivät selvittelemässä Eero Lehden omistamalla kirjapainolla Riihimäellä.

Posti oli luvannut Yleisten sopimusehtojensa mukaisesti jakaa osoitteettomat lehdet 92%:sti määräpäivänä ja loput kahtena seuraavana päivänä, joten 100% kaikki jaetaan.

Syyt jakeluhäiriöihin eivät olleet selvinneet Postin monista selvittelylupauksista huolimatta.

Postin osoitteetonta jakelua käyttäville yrityksille voidaankin nyt Postin taholta ilmoittaa, että kysymyksessä on ns. MASSAJAKELU, jota ei voidakkaan kovin tarkasti tehdä.

Kenenkähän tuo oivallus on alun perin, Postin oma, vai sen apuna olevan, lähes 60-päisen lakimiestoimiston asiantuntijoiden, vai jonkun muun?

Oivallus on ollut Postin ja Eero Lehden omistamien kirjapainojen kannalta erinomainen: Posti on saanut jatkuvasti laskuttaa jakeluista, jotka jätettiin tekemättä. Kirjapainot ovat saaneet painaa ja laskuttaa nekin lehdet, mitkä menivät Postin roskiin. Yhteistyö Postin ja mainoksia painavien kirjapainojen kannalta on ollut molemmille osapuolille hyvin kannattavaa liiketoimintaa.

Painotalot kuitenkin huomasivat, että jakelun kieltävien talouksien määrät olivat pääkaupunkiseudulla huomattavan suuret.

Suomen Lehtiyhtymänkin omistuksessa olevia ilmaisjakelulehtiä meni pääkaupunkiseudulla roskiin, mutta Posti peri niistäkin Eero Lehden yhtiöiltä jakelumaksut.

Jonkun tahon vaatimuksesta ongelmaan puututtiin.

Postin tavat tuntien, väitän, että se ei sitä ole vapaaehtoisesti korjannut.

Ongelma poistuikin kätevästi sillä, että Posti ensin vähensi pääkaupunkiseudulla talousmääristään ne taloudet, jotka olivat kieltäneet osoitteettomat jakelut.

Kiila-ryhmän tutkimuksissa on selvitetty, että samalla kun nuot vähennykset tehtiin pääkaupunkiseudulla, Posti vastaavasti lisäsi talousmääriään muualla maassa.

Huomattavia lisäyksiä tehtiinkin Itä-Suomessa, harvaan asutuilla maaseutualueilla.

Muutokset Postin talousmäärissä eivät ole johtuneet muuttoliikkeestä, eikä uudisrakentamisesta, kuten sieltä vakavalla naamalla on oikeudenkäynneissä kerrottu.

Huolimatta siitä, vaiko juuri sen vuoksi, että Posti Groupinkin hallinnossa on mukana kansanedustajia, voi Posti edelleen toimia edellä kerrotullakin tavalla.

Määräävää markkinasemaa käytetään häikäilemättömästi hyväksi, eikä korjata niitä virheitä, mitä ykkösosoittettomien jakeluissa tehdään.

Onko virheet korjattu sillä, että jakamattomia mainoksia on alettu useilla Postin jakelutoimipaikoilla säilyttämään lukituissa jätepaperinkeräysastioissa, tai sisätiloissa lukittujen ovien takana?

 

HARJURIPOIKA

 

Jk

Huomasitte varmaan, että Kauppalehden palstoilla Jantonin toimitusjohtaja toteaa pienten yritysten joutuvan Suomessa yllättäviin ongelmiin astuessaan  Itellan ja isojen poikien varpaille…

Posti Group lausuu Savenmaan valitukseen hovioikeudessa 31.3.2015 mennessä

Hovioikeus siis myöntää Posti Groupille lisäaikaa 31.3.2015 asti lausua sille Savenmaan valituksen johdosta.

Posti Group halunnee nyt viimein tutustua ja ottaa 31.3 mennessä kantaa mm. niihin määriin, jotka Savenmaa todistaa jätetyn jakamatta Postissa ja jotka on kuitenkin laskutettu Savenmaalta täydestä hinnasta.

Posti on aikonut käydä, ilmeisesti kuitti kuitilta, läpi kahdeksaan tositekansioon pakatut kirjanpitoaineistot.

Mapeissa on kaikki kuitit niistä, mitä Savenmaa on mainoksista maksanut paino- ja  jakelumaksuna.

Aineistossa on kaikki ne jakelun tilaukset, ennakkotiedot, miten ja mitä jakelua on Postilta tilattu.

Kaikki luvut käyvät 100%:sti yksiin, vuoden 2004 heinäkuun alusta vuoteen 2007 heinäkuulle asti. Jatka lukemista ”Posti Group lausuu Savenmaan valitukseen hovioikeudessa 31.3.2015 mennessä”

Olisi se varmaan oikeusoppineillekin ihme, jos suomalainen oikeuslaitos nyt hyväksyy, että Posti saa laskuttaa työstä, jota ei tehdä?

Eilispäivänä täällä Savenmaan myymälässä asioiva Harjurin blogin lukija kysyi, miten sinä jaksat, kun oikeudenkäynti aina vain jatkuu vuodesta toiseen? Sanoin, että ei ole omalta puolelta paljon kehumista..

Jaksamista on kysytty vähintään yhtä paljon Kiila-ryhmän niiltä jäseniltä, jotka ovat kaikki nämä vuodet jaksaneet vastata eri oikeusasteissa niihin vastaväitteisiin, mitkä Itellan / Postin juristit ovat esittäneet.

Kun silloin tammikuussa v. 2006 selvisi pieni osa siitä jakamattomina maksatetuista, mitkä Posti oli meiltä perinyt, ilmoittamatta mitään torimainostemme hävityksestä, oli Savenmaa lähellä konkurssia. Toriautokaupankäynnin kulut olivat nousseet, myynnit pieniä. Puuilo, Kärkkäinen ja monet muut kauan toriautomyyntiä harjoittaneet yritykset olivat laittaneet autot seisomaan.

Kilpailun loppuminen ei lisännyt palveluitten kysyntää, ihmeteltiin, missä on vika, kun näyttää, että ostava asiakaskuntakin vähenee, vaikka myyjiä on vähemmän?

Vuoden 2006 tammikuun pakkasissa yritettiin edelleen mennä sinne, mihin oli reitit aikatauluineen suunniteltu ja mainokset laitettu Postin jakoon. Ankarat -90 luvun lopulla koetut ennätyspakkaset eivät olleet yhtään vähentäneet toriautojemme myyntiä. Väki tuli ostoksille, pakkaset eivät olleet toriautokaupan este, kun vaan autot saatiin pidettyä sulana ja liikkeellä aikataulun mukaan.

Vuonna 2006 oltiin oravanpyörässä, jota oli pakko pyörittää. Oli tapahtunut mainosjakelussa muutos, josta emme olleet tietoisia. Velkaa oli kertynyt lähes 2 milj. euroa, tavarantoimittajat hätäilivät saamistensa perään.

Niiden muutaman viikon aikana tammi-helmikuussa selvisi sen vuosikausia jatketun, turhan maksatuksen laajuus, minkä kohteeksi valtionyhtiö oli pienen toriautofirmamme mitään ilmoittamatta pakottanut.
Silloin vuonna 2006 tuli tunne, että jos en nyt vaadi tätä vääryyttä oikaistavaksi, vaikka tarvittaessa oikeudenkäynnin kautta, ei siihen ole myöhemmin minulla mitään mahdollisuutta. Savenmaan konkurssi näytti olevan tulossa, tappiot olivat jo sitä luokkaa.

Kuvittelin niinkin, että kun saan tämän jutun oikeuteen, niin on se sitten velkojien ja konkurssipesän asia jatkaa pesän varoilla saatavan perintää Postilta. Päättelin, että Harjuripojan velvollisuus on tällä täytetty tämän asian selvittelyssä,kävi sitten miten tahansa: Viedään juttua niin kauan eteenpäin,kuin sitä riittää ja voimia jäljellä on.

Ei se ehkä aivan niin olisi mennyt, jos konkurssi olisi tullut.

Kuitenkin Postin tekemättömän työn laskutuksen esille tulo ja oikeudenkäynti siitä, vaikutti sen, että monet tavarantoimittajamme jäivät odottamaan saataviensa perimistä,
Savenmaata haluttiin auttaa, mutta ei osattu aavistaa, että riidan ratkaisu tulee kestämään vuosikymmenen.
Poikkeuksen teki Eero Lehti, Suomen Lehtiyhtymän pääomistaja ja Suomen Yrittäjäjärjestön sen hetkinen puheenjohtaja, kansanedustaja, neuvos, ym. Lehti on toiminut myös Itellan hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Eero Lehti laittoi noin 100 tuhannen euron saatavansa heti käräjille, koska Savenmaa ei pystynyt velkaansa siinä tilanteessa Lehtiyhtymälle maksamaan.

Onkohan Lehti, itselleen miljoonaomaisuudet kasvattanut ja nykysuomen huipputalousasiantuntijaksi mainittu, pitänyt satavarmana, että näin tulee käymään: Savenmaa tulee häviämään alkumetreillä juttunsa Itella Postia vastaan?

Tammikuun 25. pvä v. 2006 Pekka Korhosen puhelinsoitosta Harjuripojalle: ”Sinun sivukylien mainoksia ei ole Posti jakanut”, alkoi tämä painiotteluksi oikeuslaitoksessa muuttunut mainosjakeluitten selvittely Postin kanssa. Näyttöä meillä on, että jakelut on hoidettu siten, että Posti on jättänyt suuren osan jakamatta. Tiedämme olevamme jo nyt tämän jutun moraalisia voittajia, mutta juridinen ratkaisu jutussa voi olla jotain muuta.

Helsingin käräjäoikeuden puheenjohtaja Pirjo Peura-Vasama lausui meille jotain siihen suuntaan,että juridiset käräjätuomiot eivät aina vastaa sitä, mitä käytännössä pitäisi? Ajatteliko hän, että ei ole väliksi, mitä me maallikot asioista ymmärrämme?

Olisi se varmaan oikeusoppineillekin ihme, jos suomalainen oikeuslaitos nyt hyväksyy, että saa laskuttaa työstä, jota ei tehdä?
Vaikka olisi kysymyksessä vain toriautojen mainos, joka oli menossa sivukylienkin talouksiin, mutta ei mennyt?
Siitä huolimatta niistäkin otettiin jakelumaksu.

HARJURIPOIKA

Posti oikein vaatii saada nyt, vasta kahdeksan vuoden jälkeen, tutustua Savenmaalle aiheuttamiensa vahinkojen määriin?

Perjantai-iltaan mennessä ei ole tullut Harjuripojalle tietoa, antoiko Helsingin hovioikeus Postille lisäaikaa vastaamiseen.

Postin asianajajahan valittelee nyt hovioikeuteen, että heille ei riitä vastaamiseen annettu aika, tämän kuun 19. päivään mennessä.

Syyksi he ilmoittavat moneen kertaan sen, että Posti ei ole voinut ottaa kantaa määriin, siis niihin mainoskasoihin, joista Savenmaan kanteen mukaan on peritty jakelumaksut, mutta jätetty jakamatta ja syydetty postin jakajien toimesta roskiin.

Postin herrat eivät halunneet vuonna 2006 tutustua määriin, joista Savenmaa oli jo silloin, kahdeksan vuotta sitten vaatimassa  rahojaan  takaisin. Eipä kiinnostanut Itellan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi pyrkivää – ja valituksi tulikin – Suomen Yrittäjien puheenjohtajana toimivaa, kansanedustajaa, neuvosta jne. Eero Lehteäkään.. Aineisto ja laskelmat olisivat olleet koko ajan heidän käytettävissä ja tarkasteltavissa. Jatka lukemista ”Posti oikein vaatii saada nyt, vasta kahdeksan vuoden jälkeen, tutustua Savenmaalle aiheuttamiensa vahinkojen määriin?”

Posti Group Oyj pyytää Savenmaan valitukseen vastaamiseen jatkoaikaa hovioikeudelta..

Posti Group Oyj (aiemmalta nimeltään Itella Oyj) pyytää nyt Helsingin hovioikeudelta, että sille vastauksen antamiselle varattua määräaikaa pidennettäisiin 31.3.2015 saakka.

Tähän Kiila-ryhmässä Savenmaalla Nivalassa todetaan, että meille ei koko viime prosessin aikana määräaikoja myönnetty, koska juttu on ollut vireillä niin pitkään ja asiat tulisi tuntea.
Onhan se jotakin, että Postikin alkaa heräillä viimeinkin; eihän se ole saanutkaan perehtyä juttuun kuin n. 8 vuotta.

Harjuripoika ei ole lain tuntija, mutta mielestäni nyt on Hovissa ensin ratkaistavana nämä kaksi asiaa:

  1. kanneoikeus, ja
  2. onko vastaajan toiminta ollut tahallista ja törkeän huolimatonta.

Toriautomainosten jakelusta on siis viime istuntoon tullut vain Hannu Pihlajamaan todistus? Tämä todistuskertomus on luettavissa kohdassa ”Savenmaa Ky / Posti Group Oyj”.

Muut ovat viime käräjillä kertoneet muusta kuin siitä, miten niitä mainoksia on jaettu?

Harjuripoika on istunnossa puhunut oikeudelle, miten vastaaja käsitteli sitä ja sen mainoksia. Istunnossa ei ollut yhtään todistajaa Postin jakelusta, isoja Postin herroja kylläkin, jotka opettivat oikeuden puheeenjohtaja Pirjo Peura-Vasamalle tiekuljetussopimuslakia ja Postin Yleisiä sopimusehtoja?

Asiantuntijoita on kyllä Postin käyttämässä lakitoimistossa, Hammarström Puhakka Partnersissa. Aa Jyrki Siivola on yksi niitä 56:sta asiantuntijasta, jotka ovat tuon suuren toimiston palveluksessa. Aikaakin toimistolla on ollut juttuumme kahdeksan vuotta…

Kummalle tuntuu, että nyt pitää vielä saada lisäaikaa monta kuukautta Savenmaan todisteisiin tutustumista varten?

Lukisivat tarkkaan Harjuripojan kuulemisen viime käräjillä Helsingissä. Ymmärtäisivät, mistä on kysymys.

HARJURIPOIKA

Tarkkana, nuukana yrittäjänä Eero Lehti laskutti nekin painamansa lehdet, mitkä Posti syyti roskiin…

Alkaneena vuonna on syytä odottaa tuloksia hovioikeudesta, mihin tulokseen se päätyy mainosten jakeluista syntyneeseen pitkään ja kalliiseen riitaan pienen Savenmaan ja ison Posti Groupin välillä.

Oikeus on päätynyt mainosjakeluun sovellettavan TIEKULJETUSSOPIMUSLAKIA, mikä sekin tekee tulossa olevasta tuomiosta mielenkiintoisen ennakkotapauksen.

Kiila-ryhmässä on vuodesta 2006 lähtien haettu selvyyttä entisen Postin, sittemmin Itella Oyj:n, nykyisen Posti Group Oyj:n toimintaan Savenmaan toriautojen mainosjakeluun liittyviin epäselvyyksiin.

Kun vuonna 2006 juuri eduskuntavaalien alla olin yhteydessä, ensin puhelimitse, Suomen Lehtiyhtymän omistajaan/johtajaan Eero Lehteen, sain pian huomata, että apua sieltä taholta ei tule.

Itellan hallintoneuvoston ja Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Eero Lehti kuittasi asian hyvin lyhyeen, ottamatta muuta kantaa, kuin myöhemmin laittamalla saatavansa käräjille ja Savenmaan maksettavaksi.

Summa oli noin 100 tuhatta euroa, minkä Savenmaa oli siinä vaiheessa Eero Lehdelle velkaa.

Eero Lehti on ottanut usein kantaa opastamalla palkansaajia, maamme hallitusvaltaa ja yrittäjiä toimimaan siten, että koko Suomi-yhtiö, sen kaikki pienet ja suuret jäsenyritykset selviävät tästä lamasta ja voivat tarjota ihmisille työtä .

Eero Lehden neuvot ovatkin hyviä ja perustuvat vankkaan, pitkäaikaiseen  kokemukseen, mitä vain harvoilla nykyisillä poliitikoilla on. Niistä Lehden neuvoista kannattaa ottaa oppia…

Kauppaneuvos, kansanedustaja Eero Lehden henkilökohtainen ominaisuus on myös säästäväisyys ja nuukuus, joka myöskin hänen julkiseen henkilökuvaansa usein liitetään. Harjuripoika ei voi vieläkään sitä ymmärtää, miksi kauppatieteiden kunniatohtori Eero Lehti toimiessaan Itellan hallintoneuvoston puheenjohtajana ei puuttunut hallinnoimansa yrityksen harjoittamaan törkeään mainosten hävitykseen ja niiden paino- sekä jakelukulujen maksatukseen Suomen pienillä ja suurilla yrityksillä?

En ole selvillä, paljonko maassamme jaettavan paperimainonnan osuus on Eero Lehden omistamilla kirjapainoilla ollut.

Se on ainakin  varmaa, että yhtään mainosta eikä ilmaisjakelulehteä noista Lehden painokoneista ole ulos sylkästy, etteikö niistä Eero Lehti tunnetusti nuukana, rahoistaan tarkkana yrittäjänä ole asiakastaan laskuttanut. Sekin on varmaa, että hallintoneuvoston puheenjohtaja Eero Lehden johtamanakin Posti, nykyinen Posti Goup, on ottanut jakelumaksun joka ikisestä mainoksesta, mitä sinne on toimitettu.

Niistäkin, jotka ovat noissa Savenmaan Postien jakelupaikoista keräämissä nipuissa – kuvia löytyy ”Savenmaa Ky / Posti Group Oyj”-linkin alta löytyvästä ”Kuvia paperikeräyksistä”-kohdasta

Sekin on varmaa, että PAU:n ja Postin välillä on palkkasopimus, johon kuului jakajille maksettavat lisäpalkkiot jaetuista mainoksista ja ilmaisjakelulehdistä. Siitä ei Harjuripoika ole varma, onko postinjakajat ottaneet sovitun palkkion niistäkin, mitä on syydetty roskiin.

Harjuripoika on  pienenä poikana ollut Oulun Diakonissalaitoksella hoidettavana, kun sai vasta sanomalehdestä suoraan lukea, että isä on kotona kuollut. Silloin, vuonna 1956 ei ollut puhelimia edes kaikissa Nivalan suurimmissa taloissakaan, joihin kotini, pieni rintamamiestila ei kuulunut.

Nykyisen sähköisen viestivälityksen aikana ei onneksi kenellekkään tuonkaltaista järkytystä informaatiokatkosta synny.

Sitä, että Saventoriautojen mainosjakelua on pitänyt hoitaa MASSAJAKELUNA, kuten Posti Groupin asianajajat oikeutta ympäripuhuttamalla vakuuttavat, on ennenkuulumatonta väittää?

Sähköisen viestinvälityksen täysin hallitseva  monopoliyhtiö Posti Group olisi varmasti pystynyt tuon haaskaamisen estämään, jos se ja sen huippupalkatut johtajat olisivat halunneet.
 

HARJURIPOIKA