PPO:n osuuskuntakokoukselle jäsenten tekemät aloitteet

Alla aloitteet tiivistettynä, jotka lähetetty paikallisiin ja maakuntamedioihin.

PPO:n osuuskuntakokoukselle jäsenten tekemät aloitteet

  1. Yksityisen jäsenen oikeus valtuuttaa kenet haluaa edustamaan itseään, koska se on demokraattista ja yhteisöjäsenelläkin tämä oikeus on.
  2. Sääntöjen päätoimialamääräyksen mukaisen jäsenistöä palvelevan toiminnan palauttaminen PPO:n toiminnaksi.
  3. Vuonna 2011 tehdyn virheellisen rahastoantipäätöksen oikaiseminen, koska tehty päätös on osuuskuntalain määräysten vastainen.
  4. Jäsenelle oikeus erota osuuskunnasta ja saada erotessaan osuuksilleen kuuluva n. 1200 €/osuus osuuskunnan nettovarallisuudesta.
  5. Liittymismaksujen palauttaminen jäsenille koska Osuuskunta PPO:n liittymiä ei enää ole.
  6. Osuuskunnan purkaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta ja sen varallisuuden palauttaminen jäsenille, koska osuuskunnan nykyiselle toiminnalle ei ole sääntöjen päätoimialassa määrättyä perustetta.
  7. Osuuskunnan hallintoa sitovan Jäsenäänestyksen järjestäminen osuuskunnan purkamisesta/jatkamisesta.
  8. Kaikkien osuuskuntaa koskevien riitojen ratkaisu alioikeudessa välimiesoikeuden sijasta, koska välimiesoikeuskäsittely on suhteettoman kallista.
  9. Ikärajan poistaminen hallintoneuvostoon ja hallitukseen valittavien kelpoisuusehdosta, koska se on ristiriidassa Suomen Perustuslain kanssa.
  10. PPO:n tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajien valinta osuuskuntakokoukselle nykyistä hallintoa koskevan luottamuspulan vuoksi.

Yllä mainitut aloitteet on toimitettu Osuuskunta PPO:n hallitukselle tulevassa osuuskuntakokouksessa käsiteltäväksi osuuskuntalain 5-luvun 6 §:n mukaisesti. Aloitteet on toimitettu pääosin helmikuussa 2016.

Toimeksi saaneena

Heikki Häyrynen

Nivala