Valion lietelannan käsittelylaitosko lähelle asutusta Nivalaan?

 

Nivalan navettojen lietelannan talteenotossa siirrytään uusiin,ympäristöllemmekin hyviin hankkeisiin.

Uusi jättilantala,onkin suurempi,kuin mitä on mihinkään tehty.

Lantalan ja navetoiden välille  on alkamassa vähän isompi sonnanajo,mihin mekin ,-50 luvun pojankossit pääsimme  joka kevättalvi, hevosajureiksi ja talikkomiehiksi.

Lietelannan ajosuunta kääntyisi  navetoilta,pelloilta asutuskeskukseen päin?

Kalustot ja lietelannan käsittelymenetelmät   kehittyvät jatkuvasti,mutta huolta ja pelkoa  asukkailla silti  on:

Vahinkoja sattuu puhtaan juomavedenkin jakelussa,jätevesipuhdistamoissa tapahtuu usein häiriöitä.

Ollaanko Valiossa  täysin  vakuuttuneita,että asutuskeskuksen viereen rakennetussa laitoksessa hallitaan homma  100%:sti , aiheuttamatta koskaan  haittaa,tai vahinkoja ympäristölle ?

IMAGO JA ARVOT OVAT YRITYKSILLE,VALIOLLEKKIN  YKKÖSASIA?

Lietelantalaitoksen suunnittelu   asutuksen ja rakennetun ympäristön  läheisyyteen, on   huono  imago- ja arvovalinta Valiolle.

Nivalan rakennuskaava-alueella on rakennusmaankäyttö tähän asti ollut harkittua ja suunnitelmallista.Teollisuusrakennukset on ohjattu erilleen asuinalueista,joten asukkaiden asumisviihtyvys on voitu turvata.Kuntalaisten kiinteistöjen arvoa ei ole heikennetty sijoittamalla   teolllisuutta asuntojen läheisyyteeen.

Onkohan jättilantalan sijoituspaikkaa valittaessa huomiotu mm ,millä polttoainekustanuksilla rahdataan   miljoonat  sontakuutiot  Tiilimaan ylikäytävän toiselle puolelle?

Suurilla lietekuormilla on liikenneympyrässä  väistettävä risteävää liikennettä ja sen jälkeen vasta  voi moottorin kierroksia lisäämällä nousta  ylikäytävän päälle.

Heti myötämäkeen raskaalla lastilla jarrutetaan,ennen  purkupaikalle  johtavan tien risteystä….Ylimääräistä naftaa palaa tuon ylikulkusillan takia,sekin  kannattais ottaa laskelmissa huomioon?

On varmaan jo tiedossa,paljonko enemmän  lietteen ajoa tulee rautatien Eteläpuolelta,useitten  suurten navettojen lietesäiliöistä?

Talonpoikainen  rakentaminen osasi huomioida asuinympäristön turvallisuuden : Tulipalovaarankin  takia riihet rakennettiin kauas asuinpihoista.

Monet muistavat Heikkilän risteyksessä olleen suuren Puimalan ,joka purettiin Kokkola-Kajaani tien alta.

Puimalan yhteydessä oli raamisaha. Puimala oli tehty lähelle viljapeltoja,metsät olivat silloinkin  kaukana.

Matti Kivijuuren tallettamassa valokuvassa Puimala ja vanhat riihet näkyvät taustalla.

Nivalan kirkonkylän vanhat riihet ja elosuojat olivat usein  kauempana muista talousrakennuksista ja asunnoista.

Paloturvallisuuttakin oli ajateltu ; riihet saattoivat syttyä palamaan..

Alla olevassa  -60 luvun  M.Kivijuuren valokuvassa voidaan havaita: Talonpoikaisen rakentajan,aikansa tuotanolaitosten sijoittelua:

Vasemmalla puimala,joka oli uusin rakennus.Kaksi piippuinen rakennus on viljankuivaamo,sen jälkeen vilja-aitta ja kaksi latoa.Oikeanpuoleisen,pitkän lautarakennuksen takana on vanha riihi,.Rakennukset olivat usein kaukana asuinrakennuksista.Ainoastaan navetat ja tallit rakennettiin lähelle eläinten hoidon  takia.

Talvinen kuva Korpihaan tielle..
Vasikkahaan vasemmassa laidassa on Puimalan nurkka.Puimala purettiin Kokkola-Kajaanitien takia..
Viljankuivaamo oli Korpihaan tien suussa..Stenroothin ja Mattilan Martin rekat toivat apulankuormat kuivaamon luo ja siitä ne ajettiin hanikileillä Korpihaalle ja Kiekolle ,samalla ,kuin tuotiin heinäkuormia palatessa navettaan.
Oikeassa reunassa näkyy Nivalan kirkon kellotapuli.
Musta rakennus on Heikkilän Puimala,joka purettiin -60 luvun aluussa,kun Kokkola Kajaani tie rakennettiin Nivalan kirkonkylän ohi.Savupiippu on tiilitehtaan piippu,joka on ollut lähellä Metro Tukkua,Kivisaarella.
Osuuskaupan Viljavaraston valkoista siiloa ei ole vielä tehty..
Rukiinleikkuu ja kuhilaalle laitto, oli kovaa työtä.Kuvassa näkyy myös viikate,maassa pystyssä ja juomatonkka!

Veikko Kallio päätti loppuvuonna 1966 ,siirtää tuon raamisahan  Heikkilän metsien keskelle.

Pöhölölässä ,Sarjankylän takana oli valmis ,kovapohjainen   kenttä, vanhan tervahaudan paikan vieressä,samoin pirtti työmiehille  ja tallit hevosille.

Nivalan keskustan rakentaminen oli alkanut  ja tarvittiin lankkua ja lautaa,mm Kiviahteen Lauri rakensi liiketaloja,jotka ovat vieläkin olemassa Nivalan katukuvassa.

Pöhölään rakennetulle, yhden raamin sahalaitokselle tukit ajettiin hevosilla ,suoraan sahureitten eteen.

Raamin siirto   Haapaveden puolelle tulevalle sahan paikalle, oli oma operaationsa.

Raamin peruskiveen oli valettu kiinni, yli metrin pituisilla pulteilla valurautainen raamin jalusta,jota ei voitu särkemättä irroittaa siirtoa varten.Peruskivi saatiinkin ehjänä  traktorin lavalle  matka ylikulkusillan kautta Sarjankylän tielle alkoi.

Kuvat Matti Kivijuuren valokuvista:

Raamin jalusta on saatu lavalle.vasemmlla Kullervo Pihlajamaa.Oikealla  Yrjö Hautala (Hautaslon _).Harjuripoika lavalla.

Kivi on kooltaan noin 140x150x130 cm.Plajonkohan betonikuutio painaa?

Kullervo-serkku  nosti  Hydro Master kaivurilla  peruskiven ylös. Super Majorin vetämällä  peräkärryllä,iso betonimöykky lavalla noustiin ylikulkusillalle.Kullervoakin nousu pelotti.Vauhtia pystyi ottamaan ennen ylikulkusiltaa.Nykyistä liikenneympyrää ei tietenkään tuolloin ollut edes suunnitteilla.

Ylikulkusillan jälkeen ei Kullervo uskaltanut jarruihin koskea,vaan turvahytittömän traktorin piti antaa mennä mäkeä alas omalla painollaan ja toivoa,että  monta  tonnia painava möykky pysyy lavalla.

Raami koottiin uudelle paikalle  pystyyn, ehjän valurautaisen jalustan päälle ja se toimi.

Raamisaha oli katettu.sahurina Antti Heiska,Viirelän Antti,joka kuvassa oikeanpuoleinen mies.

Vasempana seisova mies tuntematon.Kuka tunnistaa?

Alemmassa kuvassa Viirelän miehet turnipsin nostossa..Talven hakkuuhommat eivät ole vielä alkaneet..

Suometsien kuivatuksen jälkeen  nuot sydänmaat kasvoivat pikkutukkia.

Veikko Kallion idea oli: Ajetaan  hevosvoimin  tukit suoraan kannolta sahalle.

Valmista lautaa ja lankkua sahalta kuormattiin autojen ja traktoreitten lavoille vietäväksi Nivalankin rakentajille.

Logistiikka sanaa ei tunnettu -60 luvulla. Hevos- ja miesvoimia osattiin  käyttää taloudellisesti.

 

Kannattaako  vielä  harkita tätäkin:Onko muita vaihtoehtoja,kuin  lannanjalostuslaitoksen laskettava purkuvetensä Malisjokeen?

  1. Kivijuuren valokuvista löytyy useita kuvia Nivalan keskustan halki virtaavasta Malisjoesta.Vuoden 1957 kuvassakin joki on Jaakolan sillan edessä pohjaan asti kuiva.Kivien välistä me pojankossit poimittiin käsin  ”partakaloja”.

    Rysän kiinnityspuita Malisjoessa näkyy tämän kuvan vasemmassa reunassa

Nykyiset pohjapadot keräävät  kuivina kausina jokivettä,mutta se on silloinkin   kuivan kesän seisovaa vettä.

Meijerin rantaa ennen kävelysiltoja.Meijerin laajentuessa ,tarvittiin sen jäteveslle asianmukainen käsittely;Rakennettiin uusi jätevesipuhdistamo Kuoppatien varteen,lähelle Kalajoen rantaa.Malisjoen veden laatu on uuden puhdistamon ja monien muiden suojelutoimenpiteitten ansiosta parantunut.. (kuva M.Kivijuuri)

Matti Kivijuuren kuvia löytyy lisää,klikkaamalla tästä!

Kuvia on useassa osassa,joten avaa  tästä vuoronnperään ne kaikki..

1950- ja 1960-luvuilta

1970- ja 1980-luvuilta

1990-luvulta

Harjureita ja työmiehiä

Nivalan kirkonkylältä

Pelloilta ja navetalta

 

Harjuripoika