Valion mielestä jätevesipuhdistamo ja lietelantalaitos saa olla lähellä asutusta?

Valion johtaja Juha Nousiainen vakuuttaa Nivala-lehdessä 8.11.2018,vastatessaan Erkki Surakan kirjoitukseen,Valion huolehtivan ihmisten ja ympäristön turvallisuudesta?

Nousiaisen vastaus herättää edelleen lisää kysymyksiä Nivalan Biolaitoksen sijoituspaikasta ?

Puolustaessaan Biolaitoksen sijoittamista Asemanseudulle,hän käyttää esimerkkinä suurten taajamien jätevedenpuhdistamoitten lähelle rakennettuja biokaasulaitoksia?  ”Etäisyys asutukseen on monesti paljon pienempi,kuin Nivalan mahdollisessa laitoksessa olisi”.

Nivalan Jätevesipuhdistamo sijaitsee  juuri sopivalla paikalla sekä asutuksen jätevesien puhdistusta ja myöskin lietelannan vastaan ottoa ajatellen.

Jääkö puuston suojaan peittyvä Jätevesipuhdistamo joutilaaksi,kelpaamatta lietelannan jalostuspaikaksi? Lietelannan suurimittainen,keskitetty keräily ja jalostaminen  sopisi hyvin Kuoppatien kulttuurimaisemaankin..

Kalajokilaakson halki rakennettu runkoputki tulee viemään koko  maakunnan jätevedet Kalajoen Hiekkasärkkien taakse.

Nivalan Jätevesipuhdistamo,jäiskö se joutilaaksi,purkuunko?

Alkutuontanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen näkee Valion tehtäväksi ,rakentaa keskitetty,isojen lantamäärien biolaitoskäsittelyn kehittäminen.  ”Olemme jo käynnistäneet  työn keskitettyä ja hajautettua lannan prosessointia yhdistävän verkoston luomiseksi,jotta lanta saataisiin kiertoon myös muualla Suomessa…. isommissa laitoksissa nimenomaan on mahdollista päästä taloudellisesti järkevään toimintaan”,Nousiainen  kirjoittaa.

Kukaan ei edes epäile,etteikö Valio pysty kehittämään ja tutkimaan lietelannan ja biojätteiden suurimittaista jalostusta.

Maidonhankintajohtaja voisi kuitenkin myöntää,että suunnitellessaan keskitettyä lannankeruuta,suuriin yksiköihin,Nivalankin laitos on  sijoitettava kauemmas asutuksesta ?

Rinnastaessaan asutuskeskusten jätevesien puhdistamoitten ja lietelantalaitosten sijoituspaikkaa toisiinsa ,Nousiainen ei ota huomioon:Ihmisten ulostevedet  menevät maan sisässä putkistoja pitkin keskitetysti  yhteen paikkaan.

Lietelannat ajetaan rekoilla laitokseen ?

Muutamalta ,Nivalan lietelantanavetan luota ,Asemanseudulle tehty siirtoputki ei voine kovin suurta laitosta ruokkia?

Kuoppatien varressa,lähellä navettoja,hyvän tien varressa,etäällä asutuksessa,on kenties joutilaaksi jäävä Nivalan Jätevesipuhdistamo?

Laajalla lakeudella tuuli vie hajut ja haitat pitkin niittyjä,eivätkä haittaa ketään.

Noin kuusikymmentä vuotta sitten Nivalan kunta päätti rakentaa teollisuushalleja.

Siihen aikaan on pidetty tärkeänä,että rautatieasema on lähellä teollisuutta.

Niinpä ensimmäiset hallit sijoitettiin Nivalan Rautatieaseman viereen ja kadun nimeksi tuli Teollisuustie.

Asemanseudun ”teollisuusalue” jäi pian ahtaaksi,mutta siitä ei ole muuta haittaa kuin,että Teollisuustietä turhaan vieras  hakee ,löytämättä sitä Nivalan Teollisuuskylästä.

Juha Nousiainen uskoo hankkeeseen ja toivomme Valion onnistuvan biolaitosten kehittämisessä.

Kannattako koelaitostakaan rakentaa taajaman lähelle,jos se pitää kenties laajentuessaan siirtää muualle?

HARJURIPOIKA