Valion Nivalaan suunniteltu biokaasulaitos viivästyy…

Näin kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuus-lehti  1.2.2019 ja kertoo useita rakentamisen viivästykseen johtaneita syitä..

Ely keskus on valittanut Nivalan kaupungin, hankkeelle antamasta ympäristöluvasta.

Valio katsoo myös,ettei yhtiö lähde toimimaan vastoin paikallisten asukkaiden tahtoa.

Nivalan kaupungin päätöksen teossa ympäristön asukkaiden näkemyksiä ei Valion tavoin oteta huomioon?

Pilottilaitos,jota ollaan Asemanseudulle tuomassa,käsittelisi  noin 20 tuhatta kuutiota lietelantoja ja nurmi-,ym kasvimassoja.

Hanke onnistuessaan,mitä hyvällä syyllä  toivotaan yleisesti,  johtaa suuremman laitoksen ,vähintään 100 tuhannen kuution raaka-aine massojen käsittelylaitoksen rakentamiseen.

100 tuhatta kuutiota lietelantoja ,ym  biokaasun raaka-ainetta  vuoden aikana, on massa,jolla voitaisiin  peittää kymmenen hehtaarin alue metrin paksuisella kerroksella..

Vaikka  tuo määrä  ajetaan vuoden aikana,on se silti suuren mittakaavan  toimintaa.

Sadan tuhannen kuution massan siirtoon tarvitaan isoillakin traktori vetoisilla kärryillä – ,suurimmillaan 20 kuution kuormiakin 5000 ?

Asemanseudun ja sen ympäristön asukkaiden huoli on aiheellinen,miten todella suurten massojen  käsittely vaikuttaa  lähialueella?

Suunnitteilla on myös putkisto,jolla lietantaa pumpattaisiin Kuikkanrannan navetta-alueelta Asemanseudulle,taajaman välittömään läheisyyteen?

Paksu lieteputki ei liene aivan halpa ja siihen varmaan tarvitaan riskit pumput,joilla sakea sonta saadaan nousemaan loivaan ylämäkeen,maanteiden ja rautateiden ali ?

Lietelantaputken hinnalla varmaan saisi ,Valion edellyttämän kaukolämmön Terveyskeskuksen luota Kuoppatien varteen,nykyiselle jätemassojen käsittelyalueelle,Kuoppatien varteen?

Tuskin mikään muu viranomaistaho,toisin kuin kaupunkimme toimenhaltijat,näkisivät  mitään syytä,etteikö  Jätevesipuhdistamon alue soveltuisi  Valion biokaasulaitoksen rakennuspaikaksi?

Kerrotaan alkavasta valitusruljanssista,jos biolaitos aiotaan rakentaa Kuoppatien varteen Jätevesipuhdistamon lähelle?

Keillä mahtaa olla aihetta valittaa,kun lähimmät asuintalot ovat kaukana,Kuoppa-aavan laitamilla?

Ilmakuvassa näkyy hyvin Jätevesipuhdistamo Kuoppatien varressa,kaukana asutuksesta,mutta lähellä Kuikanrannan navetta-aluetta.

Jätevesipuhdistamo ei häiritse kulttuurimaisemaa..puut peittävät rakennukset..

Biolaitos mahtuisi puhdistamon ja Kalajoen väliselle pellolle?

Nuolikankaasta ajettua mursketta tarvittaisiin tulvavaaran takia ehkä senverran enemmän,että laitoksen piha olisi Kuoppatien tasalla?

Jari Jyrkän ilmakuva Nivalan Jätevesipuhdistamon yltä

Biokaasulaitokselle varattua aluetta Asemanseudun teollisuuden ja omakotiasutuksen keskelle:

Suunniteltua pienempikin kaasulaitos tussahtaessa,saa lasitehtaan ikkunat helisemään?Valmiita ikkunoita on lasitehtaan pihalla lähdössä maailmalle?Biolaitos on tulossa niiden viereen?

Kyllä maalaisen järjellä ajatellen, Valion Biolaitoksen paikka kuuluu olla tässä,Kuoppatien varressa !

(kuva on Vesikolmion kuva)

Jätevesipuhdistamon alue lienee jo hyväksytty  yhdyskuntajätteiden käsittelyalueeksi?

HARJURIPOIKA