Kansalaiskeskustelussa puhutaan johtavien poliitikkojemme ,voivan ajaa omia etujaan.

Kansalaiskeskustelussa puhutaan johtavien poliitikkojemme ,voivan ajaa omia etujaan.
Yleistämättä,mutta omassa yritystoiminnassani , kokemusteni perusteella voin osoittaa näin tapahtuvan:
Suomalainen poliitikko ja yrittäjä,kauppaneuvos Eero Lehti on vaikutusvaltainen päätöksentekijä politiikassa ja talouselämässä.
Eero Lehtin yhtiöiden kustantama Saventoriauto-mainoslehti ,oli pienen yritykseni tärkein markkinointikanava,jonka jakelun toteutuminen oli yrityksen elinehto.
Savenmaa Ky oli vuonna 1997-2007 suuri mainosjakeluiden tilaaja-asiakas Postille,jolle maksoimme tuona ajanjaksona 6,7 milj euroa .
Toriasiakkailta usein kuultiin,Postin jättäneen tekemättä sovittu Saventoriautojen mainosjakelu.
Aluksi Posti hyvitti jakelumaksut Savenmaan ilmoittamista,määräpäivänä jakamatta jätetyistä lehdistä.
Savenmaa Ky/Riihimäen Kirjapaino Oy/Suomen Lehtiyhtymä / Posti sopivat 2.11. 2004 Savenmaan mainosten kustantamisesta ja jakelusta Postin kautta .Lehtiyhtymä sai näin lisää määräalennusta Postilta.
Keskikesällä v. 2005 tapahtui suuri ,yksittäinen jakeluhäiriö,kun Posti jätti 76185 kpl Savenmaan mainoslehteä jakamatta.
Oulussa , joulukuussa 2005 pidetyssä neuvottelussa Eero Lehtin omistaman Suomen Lehtiyhtymän johtajat Ahokas ja Brunou selvittävät ,”Lehtiyhtymällä olevan niin merkittäviä hankkeita Postin kanssa,että niitä ei hankaloiteta Savenmaan mainosten jakeluhäiriöiden selvittelyjen takia” ?
Lehtiyhtymä vaatikin osapuolten 28.12. 2005 allekirjoitetussa sopimuksessa Savenmaan suostumaan siihen,että Lehtiyhtymä ei lähetä Savenmaan puolesta Postille selvityspyyntöjä,reklamaatioita ,koskien Savenmaan mainosten jakeluhäiriöitä,eikä vaadi niistä Postia korvaamaan Savenmaallekkaan mitään?
Pienen yrityksen hädässä ,Postin mielivallan alla ,em sopimuksesta huolimatta pyysin vuonna 2006 turhaan apuun kansanedustaja Eero Lehtiä , Postin hall.neuvoston- , sekä Suomen Yrittäjien puheenjohtajaa , Suomen Lehtiyhtymän toimitusjohtajaa ?
Eero Lehtillä on ollut päätösvaltaa Postin liiketoimintaan,Postin asiakkaana , päättäjänä Postin asioitten lisäksi Suomen Yrittäjissä ,maamme Eduskunnassa ja omistamissaan sanomalehti- ja mainosalan yrityksissä?
Kun jakeluhäiriöiden todellinen laajuus toimestani paljastettiin,alettiin syyttämään Savenmaata sopimusrikkomuksista,sekä uhkailla sitä perättömien tietojen levittämisestä. Vasta oikeudenkäynnin aikana kerrottiin Savenmaalle,sen syyllistyneen useisiin sopimusrikkomuksiin?
-Posti ja Suomen Lehtiyhtymä eivät koskaan lopettaneet laskutustaan,irtisanomalla Savenmaan sopimukset em syyn takia,vaan perivät laskut,molemmat kanteellakin uhaten .
Useissa Postin uhkauskirjeissä Savenmaan asianajajille ,sekä medialle ja yrityksille jaetuissa tiedotteissa väitettiin Savenmaan jakavan virheellistä tietoa Postin toiminnasta ,mustamaalaavan sitä.
Savenmaan kanne Postin toiminnasta ei ollut perusteeton,kannetta ei oikeudessa hylätty.
Oikeus otti sen käsittelyyn yli 10 vuoden ajaksi.
Oikeudenkäynti on murheellinen esimerkki pienen yrityksen huonosta oikeusturvasta.
Yrityksen takana on aina ihminen,niin myös Suomen Lehtiyhtymän…
Suomalainen poliitikko ja yrittäjä,kauppaneuvos Eero Lehti,vaikutusvaltaisena päättäjänä ajoi menestyksellisesti myöskin omaa,henkilökohtaista etuaan.
.
Nivalassa 25.3.2019
Hannu Pihlajamaa