VALIOKIN HALUAA NIVALAN BIOLAITOKSELLE UUDEN YMPÄRISTÖLUVAN

Nyt,kun rakennettavan  biolaitoksen ympäristölupa on myös Valion taholta rauetettu,varmaan Nivalan kaupungin toimesta haetaan laitokselle uusi rakennuspaikka  ?

Ympäristölupahakemus Asemanseudulle nostattaa  aivan aiheellisesti valitusten   ja vastalauseitten tulvan  keskustan asukkaiden taholta.

Asemanseudulle  rakennettu jätteen- ja karjanlannan käsittelylaitos tulee olemaan ympäristöriski kaupungin taajamassa.

Nivalaan suunniteltu,aiottua suurempana toteutettava  biolaitos,  ahtaalle Asemanseudun alueelle sijoitettuna,asutun ja rakennetun alueen keskelle ,on myös  hankkeena syytä rauettaa?

Asemanseudun sijalle on Nivalan päättäjien etsittävä muu rakennuspaikka.

Laitos voisi onnistuessaan kasvaa,mutta eihän se voi mitenkään olla mahdollista Asemanseudun tontilla?

Lietelannan ja kaikenlaisen biojätteen lisäksi lähitulevaisuudessa aivan varmasti  käsitellään suuria määriä vihermassaa,jota kootaan maanteiden ja rautateiden varsilta,puistoista,vesialueilta,missä vain maaperä tuottaa bioenergian raaka-ainetta..

Nykyinen radan- ja tienvarsien puhdistus niittämällä  lupiineista,ym hyvistä kasveista  edesauttaa  ravinteiden  kulkeutumista vesistöihin? Kaivinkonein  pidetään maantienojat auki,jotta kasvien mädätessä,niiden ravinteet ohjatuvat isompiin  vesistöihin? Tulevaisuudessa tienvarsikasvit kerätään ja niistä saadaan bioenergiaa.

Lietelantaa,sekä mädätettäviä massoja käsiteltäessä, ei edes Valion suunnittelijat voine varmasti  taata,ettei laitoksesta  leviä hajuja lähiympäristöön?

Valion johdossakin jo varmaan pohditaan tätä:

On eri asia separoida maitoja kylän keskellä,mitä lietelantaa…

HARJURIPOIKA

 

Kuvateksti:

Nivalan keskustan Uimarannalle mennään suljetun  Kaatopaikan/Jätevesilaitoksen ohi.Toteutuessaan Asemanseudun Biolaitos olisi paljon suurempi jätteenkäsittely paikka ja- laitos,mitä aikoinaan uimarannan ja taajaman välissä olevalla,peitetyllä jätealueella..

Kuva otettu 28.7.2018