Mainosjakelu Postin mainosjakelu

Postin mainosjakelusta,Savenmaan ja Suomen Lehtiyhtymän välisestä yhteistyöstä…

Postin jakeluliiketoiminnasta käydään kovasanaista keskustelua,jossa syytökset eivät lopu…

Asiat  jätettiin hoitamatta ja POSTIN väärät toimintatavat korjaamatta.

Asiat , jotka olisi voitu korjata 15 – 20 vuotta sitten?

Nyt siinä riitelevät  naiset ja miehet.

Pienen yrityksen hädässä ,Postin mielivallan alla pyysin v 2006 apuun kansanedustaja Eero Lehtiä , Postin hall.neuvoston- , sekä Suomen Yrittäjien puheenjohtajaa , Suomen Lehtiyhtymän toimitusjohtajaa ?

Eero Lehtillä on ollut vaikutusvaltaa Postin liiketoimintaan,Postin asiakkaana , päättäjänä Postin asioitten lisäksi Suomen Yrittäjissä , Eduskunnassa ja omistamissaan sanomalehti- ja mainosalan yrityksissä?

Lehtiyhtymän ja Savenmaan välisestä yhteistyöstä lisää kappaleessa ”Tapahtumien kulkua”..

Median olisi kannattanut tulla seuraaman Savenmaan ja Postin välistä oikeudenkäyntiä.

Saventoriauto lehti oli yhtiöni tärkein markkinointikanava,jonka jakelun toteutuminen oli yrityksen elinehto.

Olin v 1997-2007 suuri asiakas Postille,jolle yritykseni,Savenmaa maksoi tuona ajanjaksona  6,7 milj euroa .

Ennen v 1997 alkanutta Saventoriautojen mainosten jakelua Postin kautta,toriasiakkailta kuultiin,jos heille ei ollut tullut  toriauton saapumisaikataulua/-lehteä.

Posti hyvitti jakelumaksut  Savenmaan ilmoittamista,määräpäivänä  jakamatta jätetyistä lehdistä.

Kun jakeluhäiriöiden todellinen laajuus paljastettiin,alkoi Posti syyttämään  Savenmaata sopimusrikkomuksista,sekä   uhkailla  perättömien tietojen levittämisestä.

-Posti ja Suomen Lehtiyhtymä eivät koskaan lopettaneet laskutustaan,irtisanomalla  Savenmaan  sopimukset ,vaan perivät laskut,molemmat kanteellakin  uhaten .

Useissa Postin uhkauskirjeissä Savenmaan asianajajille ,sekä medialle ja yrityksille jaetuissa tiedotteissa väitettiin Savenmaan jakavan virheellistä tietoa Postin toiminnasta ,mustamaalaavan sitä.

Savenmaan kanne  Postin toiminnasta  ei ollut perusteeton,kannetta  ei oikeudessa hylätty.

Oikeus otti sen käsittelyyn yli 10 vuoden ajaksi.

Lopulta Postin uudesta vaatimuksesta oikeudelle , hyväksyttiin MASSAJAKELU,joka voidaan silti laskuttaa Savenmaalta yhden lehden tarkkuudella ,Postin vastaanottamien määrien mukaan.

Postin Massajakelua , ei oikeudenkaan  mielestä , Postissa tarvitse valvoa lainkaan.

Sen sijaan asiakkaalta edellytetään saapuvat  mainokset Postille ,tarkoin yksilöitävien ohjeiden mukaan?

Massajakelusta ei oltu sovittu Savenmaan kanssa missään sopimuksessa.

 

Tapahtumien kulkua:

Savenmaa Ky/Riihimäen Kirjapaino Oy/Suomen Lehtiyhtymä / Posti sopivat 2.11. 2004 Savenmaan mainosten kustantamisesta ja jakelusta Postin kautta .Lehtiyhtymä sai näin määräalennusta Postilta.

-Savenmaa on sopimusten mukaan, jokaisen  jakelukerran / jakelutyön tilaaja Postilta.

Keskikesällä v. 2005 tapahtui suuri ,yksittäinen jakeluhäiriö,kun  Posti jätti  76185 kpl Savenmaan mainoslehteä  jakamatta.

-vasta syksyllä 2.9.2005 Posti myöntää lehtien  jääneen jakamatta :Kari Brunou (Suomen Lehtiyhtymä) ilmoittaa 17.11.2005 ”Postissa ei aikanaan voitu tuotannollista syistä jäljittää jakeluhäiriöön johtanutta todellista syytä”.

-Oulussa ,aa Heikki Kukkosen toimistolla joulukuussa 2005 pidetyssä neuvottelussa Eero Lehtin omistaman Suomen Lehtiyhtymän johtajat Ahokas ja Brunou selvittävät ,Lehtiyhtymällä olevan niin merkittäviä hankkeita Postin kanssa,että niitä ei hankaloiteta Savenmaan mainosten jakeluhäiriöiden selvittelyjen takia?

-Lehtiyhtymä vaatii osapuolten 28.12. 2005 allekirjoitetussa sopimuksessa Savenmaan suostumaan siihen,että Lehtiyhtymä ei lähetä Savenmaan puolesta  Postille selvityspyyntöjä,reklamaatioita  ,koskien Savenmaan mainosten jakeluhäiriöitä,eikä vaadi niistä Postia korvaamaan Savenmaallekkaan mitään?

– 25.1.2006 Postin Pekka Korhonen ohjeistaa ensi kerran Savenmaata ,Postin jätettyä / jättävän sivukylien mainokset kokonaan jakamatta.Korhosen ohjeet  otetaan heti  käyttöön Savenmaalla..

– Postille  maksettiin/maksetaan jokaisesta lehdestä jakelumaksu Suomen Lehtiyhtymän kautta.

-otan yhteyttä Suomen Lehtiyhtymän johtajaan Eero Lehtiin suoraan ja pyydän turhaan  apua  asian selvittelyyn .( Eero Lehti laittaa yli  100 tuhannen euron saatavastaan Savenmaalle haastehakemuksen Ylivieskan käräjäoikeuteen 19.2.2008 .)

-27.3.2006  Postin asiakasneuvoja Satu Leskelä  pahoittelee  Savenmaan Jukka Niemelle Postin tiedostoissa olevia puutteita..”…teemme kovasti töitä,saadaksemme  tiedot  ajantasalle.. ”, jnen

-otimme  suoraan yhteyttä kymmeniin,Postin jakelutoimipaikkoihin, kunnes puheluitamme ei yhdistetä jakajille. -8.1.2007 Postista  väitetään valheellisesti Savenmaalle,että jakelutoimipaikoilla ei ole sähköpostiosoitteita?  Yhteydenottoja Postissa halutaan vaikeuttaa tahallaan.

-Postin lakimies Peter Karlsson lähettää uhkauskirjeen  22.2.2007 Savenmaan  aa Heikki Kukkoselle; ”Suomen Posti ei käsittele Savenmaan tekemiä tiedusteluja, reklamaatioita tai selvityspyyntöjä” Posti aikoo ryhtyä jatkotoimenpiteisiin,mikäli Savenmaa ei lopeta yhteydenottojaan Postille?

-28.9..2006 Savenmaa on lähettänyt vahingonkorvausvaatimuksen Postille.

.17.11.2006 Posti kieltäytyy korvaamasta ,sekä ei suostu neuvottelemaan asiasta Savenmaan kanssa.

-17.9.2006 Posti uhkaa vaatia Savenmaalta vahingonkorvauksia useista  sopimusrikkomuksista,ei kerro, mitä on rikottu?

-31.1.2007 Savenmaan vahingonkorvausvaatimus ja neuvottelutarjous,sekä Savenmaan puolesta valmius sovintoratkaisuun lähetetään uudestaan Postille

-Postin hylättyä Savenmaan tarjouksen sovintoneuvottelusta,Savenmaa jättää 20.10.2007 vahingonkorvauskanteen Postille Helsingin käräjäoikeudessa

Vuosien 2006-2008 aikana  -Savenmaa selvittelee mainostensa jakelua Postin jakelutoimipaikkojen kanssa. Jokaisella Postin jakelutoimipaikalla on sähköpostiosoite.Selvittelyt lopetetaan,kunnes sähköposteihinkaan ei  enää vastaa kukaan.

-vuosina 2007-2009 Savenmaan toimesta suoritetaan mainosten talteenottoa postien jätepaperin säilytyspaikoista. Keräystulokset ovat tallessa.

-Itellan paperinkeräyslaaitikoista kerätty aineisto osoittaa Itellan toiminnasta täysin muuta ,kuin mitä Itellan edustajat julkisuuteen vakuuttavat..

-jätepaperiksi joutuneen mainospostin suuret määrät todistavat,maisteri Jukka Niemen selvitysten lisäksi,että Postin ilmoittamat  talousmäärät ovat suuremmat,mitä talouksia todellisuudessa on.Niemi selvitti oikeudessa Postin tietojärjestelmien sekavuuksia.

-useat sanomalehdet haastattelevat Postin mainosjakelua käyttäviä yrityksiä : Jätepaperiin menevät mainosmäärät yllättävät.Kaikista roskiin heitetyistä lehdistä on tietämättöminä maksettu..

-Postin jakelutoimipaikolla tapahtuu  pian,että jakamattomat mainokset piilotetaan lukittujen ovien  taakse,

AA Jyrki Siivolan kirje AA Heikki Kukkoselle 18.2.2008 ”Savenmaa Ky:n sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa”.Kirje sisältää uhkauksen.

28.8.2008 Itellan aa Jyrki Siivola uhkaa jälleen oikeustoimilla Savenmaan aa: Heikki Kukkosta,syyttäen  Kukkosta ja Savenmaata Itellaa koskevien ,väärien tietojen levittämisestä.

29.8.2008 aa Kukkonen puolestaan vastaa Siivolalle,Itellan levittävän vääriä tietoja Savenmaasta….”Näyttö otetaan vastaan oikeudessa ja  te arvioitte näyttöämme ilman todisteita”

-Posti  kertoo nyt Helsingin käräjäoikeudelle ,hyvin tienneensä Savenmaan jakeluhäiriöiden syyt:

– lähetysten kimputus on laiminlyöty, – kimputuksessa on käytetty vääriä kimppulappuja, – lähetyksissä ja kimppulapuissa on virheellisiä tai puutteellisia merkintöjä, – lähetyksiä ei ole toimitettu ajallaan toimipaikkaan, ja – lähetykset on toimitettu väärään toimipaikkaan

-Itella/posti oli ollut hyvin  tietoinen vuosien ajan näistä virheistä,mutta kertoi ne ensi kerran Savenmaalle Helsingin käräjäoikeudessa  vuonna 2008 ?-Posti ei kertaakaan ollut irtisanonut jakelusopimuksia,vaan tiesi kertoi oikeudessa Savenmaan tekemistä sopimusrikkomuksista?

-Helsingin Käräjäoikeus ei ota Savenmaan todistelua vastaan,kuin pieneltä osin.

.Peter Kalssonin kirje AA Risto Tuorille 9.1.2009 Karlsson syyttää jälleen Savenmaan asianajajaa väärien tietojen levittämisestä?

.-Postin todistaja Timo Vauhkonen selvittää Helsingin käräjäoikeudessa:” Voin varmaan sanoa,että vuosien varrella kukaan Itellan organisaatiossa,joka on ollut osoitteettoman jakelun kanssa tekemisissä,ei ole voinut välttyä Savenmaalta”.

– Savenmaan todistaja Arja Mäki selvittää oikeudessa puhelinkeskusteluitaan jakajien kanssa.”Jakajia oli kielletty jakamasta Savenmaan mainoksia sivukylille.”

-Postin omatkin todistajat kertovat /myöntävät oikeudessa,että Savenmaan mainoksia ei ole jaettu sivukylille,sekä selvittävät vasta oikeudenkäynnin aikana  jakeluhäiriöiden syitä?

-Postin todistaja   Postareff-Jurvelin selvittää oikeudessa,että hänelle  ” tuli tietoja Savenmaan mainosten jakeluongelmista”. (Todistaja ei ollut itse  koskaan ilmoittanut Savenmaalle niistä..)

-Postin jakaja Anja Laitinen selvittää oikeudessa mm,että Savenmaan mainosten jakelua ei valvo kukaan Juvan Postissa, ei ole mitään jakelun seurantaa ,jnen..

-Korkein oikeus 26.2.2018 ;Tuomion purkuvaatimus hylättiin

-Hannu Pihlajamaa /Savenmaa Ky lähettää Postille akordianomuksen 22.10 2018

-Posti Oyj ei suostu pyydettyyn akordiin  9.11.2018 : ”Edellytämme Postille maksettaviksi määrättyjen oikeudenkäyntikulujen maksamista mahdollisine viivästyskorkoineen.”

Oikeus ei käsitellyt Savenmaan maksamien ja Postin roskiin heitettyjen mainosten määriä.

Savenmaan selvitysten mukaan niistä maksettiin välittöminä kuluina Suomen Lehtiyhtymälle painatus- ja Postille jakelumaksuina yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Savenmaan omat oikeudenkäyntikulut 11 vuoden ajalta ovat n 750 tuhatta euroa.

Postille tuomittu velkani on 380 tuh euroa,riippuen milloin siihen on lisätty korko

-tuloillani nyt ulosotossa oleva velka ei pienene,vaan kasvaa korolla koko ajan

Kaiken kaikkiaan katson, että pienen PK-yritykseni Savenmaa Ky:lle,sekä minulle henkilökohtaisesti  osaksi tullut menettely on ollut kohtuutonta ,varsinkin kun otetaan huomioon, että vastaajana on ollut Suomen valtion omistama suuryritys.

Savenmaa Ky:lle,sekä minulle maksettavaksi tuomituista  Postin oikeuskuluista luopuminen, on vähin mahdollinen, johon Postilla lainkin mukaan on ollut mahdollisuus ja on edelleenkin.

Nivalassa ,Uudenvuoden päivänä 2019

Hannu Pihlajamaa

 

 

SAVENTORIAUTOJEN TOIMINNAN PERUSEDELLYTYS  OLI , ETTÄ ASIAKKAILLE TULI PARIA PÄIVÄÄ ETUKÄTEEN MAINOSLEHTI , MISSÄ KERROTTIIN MYYMÄLÄAUTON  SAAPUMIS AIKATAULU JA -AJOREITTI , SEKÄ  -MYYNTIPAIKKA!

Saventoriautojen mainoksia jakoivat myös yksityiset jakelufirmat,urheiluseuratkin muutamilla paikkakunnilla..

Postin kautta jaettiin mainoksia koko Suomen alueilla.

Postin johtajien kieltäydyttyä selvittämästä   mainosten toistuvasti ilmenevää katoamista , aloimme itse selvittämään ,minne ne joutuivat ?

Saventoriautojen toiminta päättyi joulukuussa v 2007.

Yhteistyö Postin kanssa loppui  erimielisyyksiin , joita ratkottiin oikeudessa yli kymmenen vuoden ajan.

Oikeudenkäynti on päättynyt Savenmaa Ky:n  häviöön.

Oikeuden ratkaisu ei ole herättänyt , ainakaan julkisuudessa oikeusoppineiden  kiinnostusta?

Kuitenkin tavallinen kansalainen näkee oikeuden ratkaisuissa useita rístiriitaisuuksia ,epäoikeudenmukaisuutta .”Maallikkolakimies” kommentoi…

Käsittämättömintä lain soveltamista  on Postille annettu oikeus , laskuttaa  kaikki vastaanottamansa mainospaperi , minkä ” jakelusta”  suuret määrät kannettiin  suoraan roskiin?

”Myöhemmin kävi ilmi , että mainoksia oli jäänyt jakamatta , pääosin syrjäkylille jopa 6,8 miljoonaa kappaletta.Vasta vuonna 2006 Posti ilmoitti Savenmaan kimputtaneen mainokset ohjeistuksen vastaisesti.Tätä ennen Posti oli hyväksynyt Savenmaan noin 750 ennakkotilausta,mutta ei ilmoittanut,että vähintään kolmasosa tilatuista jakeluista tulee olemaan niin sanotusti ylimääräisiä,joita ei jaeta,mutta joista peritään jakelumaksu.Kun ylimäämääriseksi jääneet mainokset Posti pystyi helposti näkemään Savenmaan lähettämistä jakelujen ennakkotiedoista,oli ylimääräisten jakamatta jääneiden mainosten laskutus tietoista ja tahallista.” 

Todellisuudessa määrät ovat paljon suuremmat.. ?

Oikeus rajasi kanneaikaa, alkamaan vasta vuoden 2004 heinäkuulta lähtien .

 

Savenmaa Ky:n  liiketoiminta oli myyty jo vuosia sitten,sukupolven vaihdoksen yhteydessä  RAHTIMAA OY:LLE .

Uuden omistajan käyttämät aputoiminimet ovat VERKKOKAUPPA SAVENMAA  ja myös  Savenmaa..

HARJURIN BLOGISIVUILLA  EI OLE TARKOITUS MUSTAMAALATA SUOMEN POSTIA …

Postille mainosten ja ilmaisjakelulehtien jakaminen lienee  entistäkin merkittävämpää liiketoimintaa?

Viime vuosikymmenellä Itella /Posti jakoi vuosittain jopa 800 miljoonaa mainosta ja ilmaisjakelulehteä.

Oikeudenkäynnissä kuultiin , mikä oli totta myös torikauppamainosten osa :  Postin johto ei  seuraa mitenkään mainosten jakelun toteutumista,eikä jakelun työtä valvo kukaan ?

Postin johtajat ainoastaan ihmettelivät lehtihaastatteluissa  roskiin kertyvien mainosten määriä ?

Kirjeiden jakaminen ihmisten postilaatikoihin vähenee koko ajan,koska laskutkin voidaan lähettää sähköpostilla , tai  ”säpolla” , kuten Laihialla sanotaan lyhyesti  ( ”Ettei kirjaimet kulu ! ” Laihialla sitä osataan  lyhentää sanojakin. )

Vuosittain vähentyvistä  kirjeiden – ja osoitteellisten sanomalehtien kannosta  saatavia Postin liiketuloja halutaan jälleen kasvattaa ilmaisjakelulehtien ja mainosten jakelulla.

Yrittäjiä voisi kiinnostaa  myöskin Harjuripojan  kokemukset , Postin entisenä asiakkaana , nykyisin 71 vuotiaana eläkeläisenä?

Silloin,kun  Postin kanssa tulee erimielisyyksiä ja mennään oikeuteen,kannattaa arvioida,onko Suomessa pienen yrittäjän mahdollista ollenkaan  saada oikeutta Valtion monopoliyhtiötä , Postia  vastaan?

Senkin vuoksi Blogisivullamme tullaan edelleen kertomaan   kokemuksia,selvityksiä,todisteita,miten kaikki meni toriautokauppiaan  kokemana ja kertomana..

Julkaistavaa aineistoa on paljon,eikä niitä varmaan kaikkia lueta,mutta ovatpahan täällä sitten tallessa niille,jotka  näitä kokemuksia kenties  voivat hyödyntää..

HARJURIPOIKA

—————————————————————————

Oikeusministeri Häkkänen haluaa kiristää mm rikoksen uusijoiden tuomioita?

Valtion omistama  POSTI  saa oikeuden päätöksellä harjoittaa palvelua ja laskuttaa siitä,vaikka työ jätettiin merkittävässä määrässä kokonaan tekemättä ?

Vuonna 2004 muuan Suora Lähetys Oy niminen mainosjakelua harjoittava  yritys,oli jättänyt  Savenmaan mainokset jakamatta.

Suora Lähetys ei voinut osoittaa,jakaneensa mainoksia,joiden jakelumaksuja se vaati oikeudessa Savenmaan maksettavaksi.

Haapajärven käräjillä riidan ratkaisi vanha käräjätuomari:

Suora Lähetys ei ole jakanut mainoksia,eikä voi sen vuoksi niistä laskuttaa..

Toisin kävi,kun Itellaa vaadittiin selvittämään,mitä on jaettu ja joutui myöntämään,kaikkia ei ole läheskään jaettu?

Postin juristien kieltäytyessä mainosjakeluiden selvittämisestä,selvitimme,mihin mainoslehdet joutuvat,kun niitä ei jaettu?Kymmenissä Postin jakelutoimipaikoissa olivat roskalaatikot täynnä eri yritysten maksamia lehtiä,joiden ”jakeluista” Posti peri täyden  maksun?

Kuitenkin Helsingin käräjätuomarit  ja Postin lakimiehet saivat  käräjä- , Hovi- ja Korkeimmassa oikeudessa menemään läpi :Savenmaata Itella / Posti sai laskuttaa ,vaikka jakelutyötä ei ollut tehty.

Savenmaa ei ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Suomen oikeuslaitoksessa.

Valituslupahakemus korkeimpaan oikeuteen 21.6.2016

Hovioikeuden tuomio 22.4.2016

Määräajan pidennyspyyntöjä riittää..

Tähän todetaan….

Käräjäoikeuden tuomio 22.10.2014

Helsingin Hovioikeus arveli 19.4.2013 annetussa ratkaisussa,että myöskin Savenmaan ja Postin välille on siten VOINUT SYNTYÄ SOPIMUSSUHDE,KOSKA SAVENMAA ON JÄTTÄNYT JAKELUTILAUKSEN SUORAAN POSTILLE MYÖS LEHTIYHTYMÄ JAKSON AIKANA?

07-27831PTK 25 1 2011itella

Yhteenveto 7.4 2011

Tammikuussa 2011. ollaan vasta tässä asti:

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS                              LÄHETE

  1. osasto 28.1.2011
  2. Porkkalankatu 13 00180 Helsinki                                                             Ohessa valmisteluistunnon pöytäkirja / yhteenveto käyttöönne. Valmisteluistunnossa oli puhetta siitä, että Hannu Pihlajamaan kuulo on vähän huono. Olen todennut, että pääkäsittelysalien akustiikka ei välttämättä ole kovin hyvä ja todistajasta riippuen oikeudellakin on joskus vaikeuksia kuulla mitä todistaja sanoo. Tämän vuoksi ajattelin, että heti jatketun valmistelun päätyttyä kuulisimme Hannu Pihlajamaata valmistelusalissa, jossa osapuolet ovat toisiaan lähempänä eikä akustiikkaongelmia ole. Pihlajamaan kuulemisen jälkeen siirtyisimme sitten varsinaiseen pääkäsittelysaliin.Käräjätuomari                     Antti Sjöstedt

07-27831PTK 25.1.2011itella

—————————————————————————————————–

Ei osattu vuonna 2008 aavistaa,että vastaaja osaa ja saa venyttää juttua.Joudutaan vielä monesti antamaan vastauksia:

DOC011209-002

välituomio 5.5.2009 alkuperäinen

Savenmaa 080730 lausuma vastapuolen lausumaan.pdf kesällä 2008

Lisäaikaa piti heti pyytää,että saadaan jakajia todistamaan..ketään ei kuitenkaan tullut?

Itella vastaa haasteeseen maaliskuussa 2008:
Oikeus ei huomioinut,että Posti osasi heti oikeudenkäynnin alussa luetella ne jakelujen esitöissä tapahtuneet ,tekemikseni väittämät virheet ja tienneensä sen, että jakelussa on tapahtunut lukuisia minun, jakelujen esitöissä tekemistäni virheistä johtuvia puutteita. Näistä väitetyistä jakelujen esitöissä tapahtuneista virheistä ja jakelujen puutteista, vastaaja ei kuitenkaan kertonut minulle ennen kuin vasta käräjäoikeudessa ensimmäisen kerran.

Näiden,alla lueteltujen,vasta oikeudessa kerrottujen,Postin minun tekemikseni väittämien virheiden vuoksi jakeluun lähettämäni mainokset on jätetty jakamatta:
– lähetysten kimputus on laiminlyöty,
– kimputuksessa on käytetty vääriä kimppulappuja,
– lähetyksissä ja kimppulapuissa on virheellisiä tai puutteellisia merkintöjä,
– lähetyksiä ei ole toimitettu ajallaan toimipaikkaan, ja
– lähetykset on toimitettu väärään toimipaikkaan.

Kanne jätettiin 19.10 2007 Helsingin käräjäoikeuteen:070820 haastehakemus huomautuksineen (5)

 

TAPAHTUMIA,SELVITTELYITÄ,ENNEN KANTEEN JÄTTÄMISTÄ..

Postin mainosjakelun sekavuuksia kesällä 2007

Kuvia jätepaperiastioista kesällä 2007

Jätepaperikeräystuloksia kesä 2007

Kommentteja Karlssonille.pdf Kirjeen johdosta

 

 

 

Litteroituja todisteluja ja kuulemisia

Vastineita ja kirjeitä Postilta

Muita kirjeitä ja artikkeleita aiheesta